Santrauka

Merkinės krašto upės, ežerai, šaltiniai

Aldona Baubinienė

Merkinės apylinkėse tirpstančio ledyno suformuotu senoviniu senslėniu per storus fliuvioglacialinio smėlio klodus skrodžia Nemunas su išnyrančiomis akmenų rėvomis, vingyje ties Merkine suklostytomis salomis bei Merkys, plačiais vingiais „nešantis“ vandenis į Nemuną. Ir mažieji jų intakai, turintys išraiškingus, gilius slėnius, papildantys upes šaltais savo vandenimis.

Terasinę Nemuno lygumą kertančiuose dubakloniuose telkšo daugiau kaip 30 ežerų, didesnių kaip 0,5 ha.

Pagrindiniai tyrimo uždaviniai buvo įvertinti Merkinės krašto unikalumą dėl vyraujančių smėlingų gruntų, didelio miškingumo, gausaus požeminio maitinimo. O taip pat apžvelgti įvykusius hidrografinius pasikeitimus po visuotinės melioracijos.

Svarbiausi darbo būdai buvo įvairių metų žemėlapių analizė, ekspediciniai tyrimai su esamos būklės aprašymu, literatūros šaltinių analizė.