Santrauka

Palangiškių šnekta

Juozas Pabrėža

Straipsnyje aptartosios kalbinės ypatybės rodo, kad palangiškių šnekta yra tipiška vakarinės šiaurės žemaičių tarmės atstovė: vietoj bendrinės kalbos dvibalsių uo, ie ir nosinių balsių ą, ę turimi tik šiaurės žemaičiams būdingi Ou, Ëi garsai, dažnai platinami trumpieji balsiai u, i dvibalsinami ilgieji balsiai o, ė, vienbalsinami dvibalsiai ai, ei, labai ryški yra galūnių redukcija, panaikinta č, ir t, d kaita ir linksniuojant visose formose tariami tik t, d garsai, turimas visuotinis kirčio atitraukimo dėsnis.