Santrauka

Augalų pavadinimai Panemunėlio šnektoje

Aurelija Gritėnienė

Straipsnyje išsamiau tyrinėjama viena leksinių-semantinių grupių – liaudiški augalų vardai, vartojami Panemunėlio parapijoje. Daugiausia dėmesio skiriama leksinėms tarmybėms – žodžiams, būdingiems tik tam tikrai tarmei ar šnektai. Aptariant žodžių geografiją, visi Panemunėlyje užrašyti žodžiai lyginami su akademinio „Lietuvių kalbos žodyno“ medžiaga, jo kartoteka, kitais leidiniais. Pagal pavadinimų paplitimą skirtinos keturios tarmybių grupės: 1) didesnėje Lietuvos dalyje žinomi pavadinimai; 2) aukštaičiams būdingi vardai; 3) pavadinimai, paplitę rytų aukštaičių patarmėje; 4) Rokiškio kraštui būdingi augalų vardai. Be žodžių geografijos, straipsnyje nurodoma pavadinimų semantinė ar darybinė motyvacija, kilmė, vardo senumas ar naujumas.