Santrauka

Kredito kooperacijos Panemunėlyje istorijos bruožai (1924–1949)

Vladas Terleckas

Remiantis pirminiais šaltiniais, išsiaiškinta, kad Panemunėlyje pirmiausiai (ne vėliau kaip XIX a. 6-ajame dešimtmetyje) atsirado grūdų sandėlis (magazinas), kuris skolino grūdus nukentėjusiems nuo nederliaus, gaivalinių nelaimių valstiečiams. 1913 m. veikė prie Panemunėlio pašto įsteigtas valstybinių taupomųjų kasų skyrius.

1924 m. gegužės 5 d. pradėjo veikti Panemunėlio smulkaus kredito bankas (vėliau pavadintas Smulkaus kredito draugija), priklausęs Kooperatinių kredito įstaigų kategorijai. Draugijos svarbiausia operacija buvo trumpalaikių paskolų teikimas savo nariams – ūkininkams. Reikalingus kredito išteklius sukaupdavo priimdama indėlius ir skolindamasi iš bankų. Draugija sėkmingai plėtė savo operacijas: 1926–1939 m. jos nuosavas kapitalas išaugo 21,6, priimti indėliai – 52,2, suteiktos paskolos – 18,8 karto.

1940 m. okupavus Lietuvą, Panemunėlio smulkaus kredito draugija buvo sovietizuota, prarado ūkinį ir teisinį savarankiškumą, tapo valdžios politikos kaime įgyvendinimo įstaiga.
1949 m. pabaigoje dėl visuotinės kolektyvizacijos valdžios sprendimu draugija buvo likviduota.