Santrauka

1639 m. Pašvitinio valdos inventorius

Jonas Drungilas

Publikacijoje skelbiamas Žemaitijos vyskupui priklausiusios Pašvitinio valdos 1639 m. inventorius. Šio inventoriaus publikavimas reikšmingas vietinės bendruomenės istorijai, kadangi čia pirmą kartą išsamiai aprašoma Pašvitinio valda: dvaras, miestelis ir valsčius (trylika kaimų), tuo pačiu perteikiama minėto valsčiaus demografinė, socialinė ir ekonominė padėtis. Kitą vertus, šis inventorius atskleidžia ir kai kuriuos Šiaurės Lietuvos gyvenimo ypatumus: aludarystę, ryšius su latviais ir kt.