Santrauka

Kryždirbystė

Skaidrė Urbonienė

Straipsnyje, remiantis ikonografine bei archyvine medžiaga ir 2006 m. ekspedicijoje užfiksuotais išlikusiais senaisiais ir naujai pastatytais paminklais, aptariami mediniai senieji ir naujieji kryždirbystės paminklai Pašvitinio apylinkėse. Apibūdinamos kryždirbystės paminklų ypatybės, analizuojama jų meninė raiška, nustatomi būdingiausi bruožai ir savitumai regiono ir visos Lietuvos kryždirbystės paminklų mastu.

Pašvitinio valsčiuje, kaip ir visoje Lietuvoje, vieni populiariausių paminklų buvo mediniai kryžiai ir koplytstulpiai. XIX a. antrojoje pusėje statyti koplytstulpiai su atvira iš visų keturių pusių koplytėle, keturšlaičiu stogeliu ir išraiškinga metaline viršūne. Būdingas valsčiaus koplytstulpių bruožas – skulptūros koplytėlėje atitveriamos ažūrinėmis sienelėmis arba profiliuotų pakraščių skydeliais. Tokie koplytstulpiai buvo būdingi visam Šiaurės Lietuvos regionui (ypač Šiaulių apskrities Pakruojo ir Joniškio apylinkėse), jie buvo pasiekę ir Vidurio Lietuvą. XX a. pirmojoje pusėje buvo statomi kuklesni mediniai kryžiai, koplytstulpiai ir koplytėlės. Labiausiai paplitę buvo Šiaurės Lietuvos regionui būdingi kryžiai, kurių bene vienintelė puošmena – tai trilapio formos ar rutuliu užbaigti kryžmų galai ir kryžmoje pakabinta paprastų formų koplytėlė ar tik stogeliu pridengta Nukryžiuotojo figūrėlė. Savitumo šio valsčiaus XX a. pirmosios pusės kryždirbystei suteikia kryždirbio J. Remeikos vienakryžmiai ir dvikryžmiai kryžiai su nišele ar koplytėle stiebo apačioje.

Valsčiuje vyravo bendros atvaizdų pasirinkimo tendencijos kaip ir visoje Lietuvoje – paminklams buvo pasirenkami geriausiai kaimo žmonių pasaulėvoką, interesus, siekius užtikrinantys atvaizdai, susiję su pagrindiniais katalikiškojo tikėjimo asmenimis (Jėzaus Kristaus ir Švč. Mergelės Marijos siužetai) bei svarbiausių žmogaus gyvenimo sričių – šeimos, ūkio, pasėlių, gyvulių – globėjais (šv. Juozapas, šv. Jurgis, šv. Jonas Nepomukas).

Naujųjų paminklų kol kas statoma nedaug, tačiau stengiamasi išlaikyti Šiaurės Lietuvos tradicijas – pasirenkami šiam kraštui būdingi tradicinių formų paminklai – koplytstulpiai su atviromis koplytėlėmis ir kukliai puošti kryžiai.