Santrauka

Gandingos piliakalnio geologinis pjūvis

Algirdas Gaigalas

Gandingos piliakalnio geologiniame pjūvyje slūgso 5-ių skirtingo amžiaus pleistoceno morenų sluoksniai. Jie užpildo ir perdengia prekvartero juros sistemos uolienų ir nuogulų paviršiuje įrėžtą senslėnį. Morenų sluoksniai darniai yra palinkę į šiaurės vakarus palaidoto slėnio gilėjimo kryptimi.

Babrungo atodangose slūgso viršutinio pleistoceno Nemuno apledėjimo Grūdos ir Baltijos stadijų ir vidurinio pleistoceno Medininkų apledėjimo morenų sluoksniuota storymė. Morenų sluoksniai, išskirti atodangose, priklauso dugninių ir pagrindinių morenų genetinėms atmainoms, taip pat fazinėms ir osciliacinėms bei ledyno plaštakų morenoms. Sukloję moreninius sluoksnius, ledynai atslinko iš Baltijos jūros duburio, slinkdami iš vakarų į rytus arba iš šiaurės vakarų į pietų rytus.