Santrauka

Permaininga kredito kooperacijos Plungėje istorija (1893–1949)

Vladas Terleckas

Straipsnyje pagal pirminius šaltinius išsamiai išnagrinėta kredito kooperacijos Plungėje istorija. Pirmasis kredito kooperatyvas – Plungės skolinamoji taupomoji draugija (STD) – buvo įsteigta anksti, 1882 ar 1883 m. Ji permainingai veikė iki 1915 m. vidurio.

Daugiausia dėmesio skiriama kredito kooperatyvų veiklai Lietuvos nepriklausomybės laikais.

1920 m., padedant tarptautinėms žydų organizacijoms, buvo įsteigtas Plungės žydų liaudies bankas (ŽLB), o 1923 m. – ir Plungės smulkaus kredito bankas (vėliau vadintas smulkaus kredito draugija). Abejos kredito įstaigos priklausė prie kredito kooperatyvų kategorijos, veikė pagal tipinius įstatus. Darbe išnagrinėta šių kredito įstaigų veikla, valdymo struktūros ir funkcijos, išaiškintos vadovų personalijos, narių socialinė sudėtis.

Iki 1933 m. sėkmingiau plėsti veiklą sekėsi Plungės ŽLB, o nuo 1937 m. – Plungės smulkaus kredito draugijai (SKD). Pastaroji vien 1926–1939 m. sugebėjo padidinti indėlių priėmimą 32,1 karto, nuosavą kapitalą – per 11 kartų, skolinimą nariams – 7,9 karto. Auganti kredito kooperatyvų finansinė parama nariams (ūkininkams ir smulkiesiems verslininkams) padėjo didinti apyvartas, apsirūpinti galvijais, mineralinėmis trąšomis ir kt.

1940 m. SSRS okupavus Lietuvą, valdžios sprendimu Plungės ŽLB buvo likviduotas, o Plungės SKD – sovietizuotas, t. y. jai buvo primesti sovietiniai įstatai, pavadinimas (žemės ūkio kredito draugija), atimtas ekonominis ir teisinis savarankiškumas. Po karo Plungės žemės ūkio kredito draugija užsiėmė iš SSRS žemės ūkio banko gaunamų lėšų ilgalaikiu skolinimu mažažemiams ir vidutiniams valstiečiams. 1949 m. pabaigoje draugija priverstinai likviduota.