Santrauka

Vietinės realijos ramygališkių sakmėse ir padavimuose

Povilas Krikščiūnas

Straipsnio objektas – Ramygalos krašto padavimai ir sakmės. Aptariami šio žanro tautosakos kūrinių siužetai: beveik visose sakmėse ir padavimuose pasakojama apie gyvenviečių vardų ir kitų vietovardžių kilmę, apie gamtos paminklus, apie vandens telkinių atsiradimą, apie gamtos objektų kilmę, vietinį reljefą, apie įvairiausius asmens išgyvenimus, matant stebuklingus gamtos ar kitus reiškinius. Labai paslaptingi padavimai apie varpus, bevežant iškritusius iš ratų ir nuskendusius upėse, ežeruose ar prasmegusius kartu su bažnyčiomis. Šalia gausios fantazijos tokiuose siužetuose kai kada šmėkšteli realių istorinių įvykių atbalsių. Žinoma, pasitaiko ir tik kažkuriai vietovei būdingų tekstų. Tai kupletai apie kaimų ar valsčių gyventojus ir jų būdo bruožus, tačiau jie plačiai neišplitę, kaip ir bet kuris kultūros kūrinys, sukurtas, priimtas ir neužmirštas tik ten, kur jis yra aktualus. Visi šie Ramygalos krašto padavimų ir sakmių siužetai rodo glaudžius ir neatsiejamus vietinės ir bendrosios šalies folklorinės tradicijos ryšius.