Santrauka

Ramygalos gūbrėtosios kraštovės sandara ir raida

Rimvydas Kunskas

Straipsnyje šiaurinės Nevėžio lygumos dalies, istorinio kraštovaizdžio, arba kraštovės, struktūrinė ir raidos specifika siejama su Lietuvos geologijos ir geografijos problemomis, geologijos žinios dedukuojamos į regioną ir vietovę, naudojama nauja autoriaus ekspedicijų geomorfologinė ir stratigrafinė medžiaga, kritiškai vertinami kitų tyrinėtojų skelbti raidos modeliai, aptariami dirvožemio, pelkėdaros, upelių kaitos aspektai.

Straipsnio autorius, remdamasis atliktais moksliniais tyrimais, atskleidžia, kad Ramygalos kraštovės ir visos Nevėžio lygumos nuosėdinės dangos klodai gana įspūdingi, kad apačioje stūkso uolinis kristalinis pamatas iš granito ir granito gneisų. Straipsnyje pateikiamas Ramygalos–Uliūnų gūbrio rytinės pusės išilginės sandaros aprašas, didelis dėmesys skiriamas Ramygalos kraštovės pelkėmis, ežerams, upynui, dirvožemiui, miškams, kraštovę supantiems kaimams.