Santrauka

Katalikų Bažnyčios dvasinio požiūrio į šeimą ir socializacijos proceso dermė Lietuvoje ir mano Kelmėje – tėviškės parapijoje

Kęstutis Ralys

Straipsnyje analizuojamas socializacijos procesas bei Bažnyčios dvasinis mokymas apie šeimą Lietuvos kontekste, išskyrus pagrindinius Bažnyčios teiginius šeimos klausimais, kurie paremti bažnyčios dokumentų argumentais. Bažnyčia turi didžiulės įtakos žmonių socialiniams ryšiams, santykiams ir sąveikai. Katalikų bažnyčios dokumentų analizė parodė, kad edukacinė Bažnyčios veikla socializacijos procese remiasi pamatinėmis vertybėmis, žmogaus ir šeimos teisėmis, nes šeima traktuojama kaip pirmoji socializacijos institucija.