Santrauka

Gudelių pradinė mokykla laiko tėkmėje

Vilija Grincevičienė

Bandymų atskleisti Gudelių pradinės mokyklos raidą, mokymo proceso organizavimo ypatumus būta anksčiau. Tačiau autoriai iš principo rėmėsi amžininkų pasakojimais. Archyvuose sukaupta medžiaga taip ir nebuvo sulaukusi tyrėjų dėmesio. Šiame straipsnyje Gudelių pradžios mokyklos edukacinė veikla laiko tėkmėje analizuojama remiantis archyvine medžiaga, o amžininkų prisiminimai talkina tik kai kurių detalių atskleidimui ir/ar patikslinimui. Straipsnyje  akcentuojami mokytojo profesijos esminiai bruožai, ypač tie, kurie nepavaldūs laikui. Aptariama edukacinės aplinkos svarba bei ugdymo dalyvių sąveikos įtaka ugdymo proceso kokybei.
Gudelių pradžios mokykla buvo viena iš švietimo sistemos segmentų, prisidėjusių prie neraštingumo likvidavimo, visuomenės švietimo ir Suvalkijos krašto gyventojų prusinimo. Sparčiai augant mokinių skaičiui (1923 m. – 17 mokinių; 1934 m. – 109 mokiniai), čia dirbant pedagogo profesiją mylintiems mokytojams, mokykla tapo švietimo ir kultūros židiniu aplinkinių kaimų gyventojams. 1935 m. Gudelių pradžios mokykla persikėlė į naujai pastatytus, ugdymo procesui tinkamus  pastatus. Švietėjišką veiklą  neužgniaužė ir istorinių lūžių metai. Mokykloje dirbę mokytojai išliko ištikimi pedagogo profesijai, o meilė vaikams ir savam kraštui neleido palūžti susiduriant su iššūkiais.  Kolūkinės santvarkos koreguojama žmonių gyvensena ir laikmečio realijos lėmė, kad 1975 metais Gudeliuose mokykla buvo uždaryta.    
Augti, kilti, žibėti, ryškiai šviesti, blėsti ir atlikus savo misiją, tyliai užgesti – tai Gudelių pradžios mokyklos kelio trajektorija šalies švietimo sistemos kelyje.
Nuo 1997 metų buvusiuose Gudelių pradinės mokyklos pastatuose įsikūręs pramogų ir laisvalaikio kompleksas, svečių namai. Įgavusi naują įvaizdį „Gudelių sodyba“ kviečia tiek tautiečius, tiek iš užsienio atvykstančius svečius švęsti įsimintinas datas, vaišintis lietuviškais patiekalais, namine gira, turiningai ilsėtis grožintis savitai išdabinta, išpuoselėta aplinka.