Santrauka

Muzikos leksika Kupiškėnų žodyne

Violeta Černė

Straipsnyje, remiantis Klementinos Vosylytės aiškinamojo Kupiškėnų žodyno I–IV tomų medžiaga, aptariama muzikos leksika – šokių ir ratelių pavadinimai, muzikos instrumentų, grojėjų ir giedotojų vardai, veiksmažodiniai leksikos vienetai, tai yra grojimo, šokimo, dainavimo reikšmės veiksmažodžiai, taip pat muzikinė frazeologija. Pasitelkus iliustracinius aptariamojo žodyno pavyzdžius atskleidžiama muzikos reikšmė žmogui, jo polinkis linksmintis, dainuoti, muzikuoti, šokti, jo požiūris į dainą, į dainuojantį ar grojantį asmenį. Prireikus aptariamoji medžiaga lyginama su bendrinės lietuvių kalbos leksika, su kitais žodynais, pavyzdžiui, Dabartinės lietuvių kalbos žodynu, Frazeologijos žodynu.