Santrauka

Kupiškėnų instrumentinio muzikavimo tradicija

Gaila Kirdienė

Straipsnio tikslas – atskleisti Kupiškio valsčiaus instrumentinio muzikavimo tradicijos savitumus ir pokyčius XIX–XX a. antrojoje pusėje. Uždaviniai: nustatyti pagrindinius Kupiškio valsčiaus instrumentinio muzikavimo tradicijos – instrumentarijaus, ansamblių, repertuaro, skambesio įvaizdžio ir muzikos struktūros bei atlikimo stilistikos – bruožus, jos tęstinumą ir kaitą skirtingais istoriniais laikotarpiais. Rūpėjo ir apibrėžti ryškiausius Kupiškio vls. instrumentinio muzikavimo židinius. Taikyti analizės, lyginamasis ir retrospekcinis metodai. Išvados pateiktos straipsnio pabaigoje.

Reikšminiai žodžiai: Kupiškio vls., instrumentinio muzikavimo tradicija, tęstinumas ir kaita.