Santrauka

Kupiškėnų bendruomenė ir jos gyvenimas XX amžiuje

Eglė Udraitė

Straipsnyje nagrinėjami Kupiškio bendruomenės santykiai XX amžiaus viduryje. Autorė apžvelgia bendravimą šeimoje, su kaimynais, talkos ir švent4s. Straipsnio pabaigoje pateikiamos išvados.

2012 metų vasarą atliekant kokybinį tyrimą apie Kupiškio bendruomenės gyvenimą XX a. viduryje, buvo apklausta 18 pateikėjų, jų amžius svyruoja nuo 42 iki 84 metų. Naudotas pusiau struktūrinis interviu metodas. Apklausti pateikėjai yra ne tik Kupiškio, bet ir gretimų gyvenviečių – Puponių, Virbališkių, Palėvenės – gyventojai.

Straipsnyje pirmiausia aptariami bendri to laikotarpio bruožai ir Kupiškio apylinkių bendruomenė, toliau apžvelgiami šeimos santykiai, kaimynai, talkos, galiausiai pateikiamos bendros išvados.

Apžvelgdama tyrimą straipsnio autorė teigia, kad išklausius pateikėjų, susidaro įspūdis, jog XX a. 4–8-ajame dešimtmetyje žmonės gyveno kaip tobula bendruomenė, nes gana nostalgiškai pasakojama apie anuos laikus. Šeimoje santykiai apibūdinami kaip pagarba vieni kitiems, bendravimas su kaimynais – draugiškas. Ypač jaunimas, vaikai buvo aktyvūs bendraudami su kaimynystėje gyvenančiais bendraamžiais: padėdavo vieni kitiems, kartu žaisdavo, paaugę susitikdavo pasilinksminti, pakalbėti.

Apžvelgiamos ir talkos, aptariama talkininkavimo sistema. Talkininkavimo tradicijos bėgant laikui keičiasi, taip pat skiriasi talka kaime ir mieste. Sovietmečiu už talką pradedama atsilyginti jau ne tik maistu, talkininkai samdomi ir už piniginį atlygį.

Autorė pabrėžia, kad tyrimo informacija labai priklauso nuo pačių interviu davėjų amžiaus ir prisiminimų apie jaunystę. Straipsnis yra Kupiškio apylinkių bendruomenės atvejo tyrimas ir sudarytas iš konkrečių pateikėjų pasisakymų, taigi ir tyrimo išvados priklauso nuo pateikėjų suteiktos informacijos.