Santrauka

Architektūrinė ir urbanistinė Kupiškio raida sovietiniais metais

Vaidas Petrulis

Prabėgę du nepriklausomybės dešimtmečiai atnešė daug pokyčių kultūriniame, socialiniame ir ekonominiame lygmenyje, tad šiandien į sovietinę epochą galime žvelgti jau kur kas kritiškiau ir objektyviau. Būtent toks tikslas ir keliamas šiame straipsnyje – kritiškai įvertinant archyviniuose šaltiniuose ir to meto spaudoje esamą informaciją bei remiantis šiandieniniais sovietologijos tyrimais apibūdinti sovietinio laikotarpio Kupiškio miesto architektūrinę ir urbanistinę raidą.

Pirmojoje dalyje apžvelgiama Kupiškio urbanistikos ir pagrindinio miesto audinio elemento – gyvenamosios architektūros kaita, priklausomai nuo laikotarpio politinės situacijos ir uždavinių. Čia pasakojama apie pirmuosiuos pokario metus, kurių politinį kontekstą nulėmė stalinistinė atmosfera, aptariama sovietinė statybų industrializacija, prasidėjusi su N. Chruščiovo politinėmis reformomis ir trumpai pristatomi vėlyvojo, vadinamosios stagnacijos, laikotarpio procesai.

Antrojoje dalyje analizuojama, kaip Kupiškyje ir jo rajone buvo diegiama pakopinė aptarnavimo sistema, Sovietų Sąjungoje turėjusi sukurti miestietiškas sąlygas visiems Lietuvos gyventojams, taip politiškai pateisinti brutalius vienkiemių naikinimo ir kolektyvizacijos veiksmus. Čia aptariama prekybos, socialinės infrastruktūros ir kultūrai skirtų objektų statyba Kupiškyje bei jo rajone. Paskutinėje dalyje trumpai apžvelgiama miesto pramonės raida, kuri komandinėje sovietinės sistemos ekonomikoje buvo vienas kertinių veiksnių miestų raidoje.