Santrauka

Kupiškio valsčiaus folkloro ansambliai: egzistuojantys ir nebe...

Aušra Zabielienė

Kupiškio valsčius iš kitų išsiskiria tuo, kad čia yra daug jau nebeegzistuojančių folkloro ansamblių. Todėl buvo nuspręsta išnagrinėti pagrindines priežastis, lėmusias net aštuonių folkloro kolektyvų išnykimą. Šis straipsnis yra apie penkis veikiančius ir aštuonis jau nebeegzistuojančius tradicinio folkloro ansamblius.

Straipsnyje analizuojami veikiantys Kupiškio rajono folkloro kolektyvai yra šie: Salamiesčio pagrindinės mokyklos vaikų folkloro kolektyvas „Vijūnytė“, vadovė Alma Pustovaitienė, Kupiškio kultūros centro suaugusiųjų folkloro ansamblis „Kupkėmis“, vadovė taip pat Alma Pustovaitienė, Kupiškio rajono Adomynės laisvalaikio centro suaugusiųjų kolektyvas „Jara“, vadovė Vaiva Mališauskienė, Alizavos pagrindinės mokyklos vaikų folkloro ansamblis „Sodėlis“, vadovė Žydrūnė Rakauskaitė ir Antašavos kultūros namų „Sidabrinė gija“, vadovė Virginija Ramanauskienė. Šie aprašyti penki folkloro kolektyvai aktualizuoja ir įprasmina senąjį muzikinį šio krašto paveldą. Jų istorijos, veiklos sąlygos, dalyvių amžius ir vadovai yra skirtingi, tačiau visi turi vieną bendrą bruožą – reprezentuoja Kupiškio kraštą, kuris drąsiai gali būti vadinamas „folkloro ansamblių lopšiu“.

Net aštuoni ansambliai nutraukė veiklą dėl kelių pagrindinių priežasčių. Vienas jų iširo, nes buvo uždaryta mokykla ir nebeliko vieno seniausių Lietuvoje Virbališkių pagrindinės mokyklos vaikų folkloro ansamblio. Keturi ansambliai iširo dėl žmogiškojo faktoriaus – juos įkūrusi vadovė Alma Pustovaitienė nerado sau pamainos – vadovų, o pati dirbti su įkurtais kolektyvais nebeturėjo galimybių. Dar trys seniausi Kupiškio krašto kolektyvai baigė veiklą dėl demografinių priežasčių. Senieji dainininkai ir jų vadovai išmirė arba yra labai garbingo amžiaus, o naujų narių į jų vietą nebeatėjo.