Santrauka

Onuškio šnektos eskizas

Asta Leskauskaitė

Buvusio Õnuškio valsčiaus šnekta priskiriama pietų aukštaičiams. Etnografijos požiūriu ji priklauso daugiakalbei Dzūkijos daliai, kur nėra aiškesnės regioninės savimonės. Šiame straipsnyje aptariamos svarbiausios fonetinės bei kitos ypatybės ir XXI amžiaus pradžios tarminės nuostatos. Õnuškio šnektos vartojimui neabejotinos reikšmės turi kodų kaitos mechanizmas (diglosija, dvikalbystė / daugiakalbystė), kurį lemia prestižas, o šį – socialiniai santykiai. Gana gerai tradicines ypatybes išlaiko vyriausioji karta: siaurina nosinius balsius a, e, taria afrikatas c, ʒ, kai kurias senąsias vardažodžių fleksijas ir sintaksines konstrukcijas bei kt. Vidurinė ir jaunesnioji kartos pirmenybę teikia pusiau tarminei arba netarminei kalbai.