Santrauka

Onuškio valsčiaus sakralinių pastatų ir parapijų trobesių architektūra

Marija Rupeikienė, Antanas Rupeika

Tyrinėtos šios vietovės, kuriose stovi (arba stovėjo) sakraliniai pastatai: Onuškis, Dusmenys, Panošiškės, Vytautava, Žilinai ir Žydkaimis.

Onuškyje yra katalikų bažnyčia su varpine, šventoriaus tvora su Kryžiaus kelio stočių koplytėlių vietomis ir trejais vartais, dvi klebonijos ir špitolė; buvusi medinė sinagoga sunyko. Bažnyčios statinių kompleksas įsikūręs vidurinėje miestelio dalyje. Dabartinė bažnyčia statyta 1823–1829 m. Jos išorėje susipina santūrūs klasicizmo ir liaudiško romantizmo architektūros bruožai. Šventoriaus tvora su stulpeliais – Kryžiaus kelio stočių vietomis, didžiaisiais ir mažaisiais vartais dera prie bažnyčios architektūros. Lakoniškų etninės architektūros formų varpinė stovi atokiau nuo tvoros. Klebonijos sodyboje yra du namai (klebono namas ir senoji mūrinė klebonija) ir du ūkiniai trobesiai; statiniai išdėstyti taisyklingai ir sudaro pusiau uždarą kiemą. Klebonija sumūryta iš raudonų ir gelsvų plytų, dviaukštė. Špitolė stovi priešais bažnyčią; jos architektūra lakoniška.

Dusmenų šventoriuje stovi katalikų bažnyčia su varpine ir laikinoji klebonija. Šalia šventoriaus stovi klebonija ir ūkiniai trobesiai; špitolė stovėjo priešingoje nei šventorius gatvės pusėje. Dusmenų bažnyčia – nesudėtingų liaudiško klasicizmo formų; interjeras nevientisas, su eklektikos elementais. Varpinė lakoniškų formų, tradicinės architektūros. Laikinoji klebonija nesudėtingos architektūros, dauguma jos langų padidinti. Iš buvusios senosios medinės klebonijos liko tūris, stogo forma, medinis atviras prieangis – portiko imitacija – ir medinis pastogės karnizas.

Vytautavoje yra bažnyčia ir klebonija su ūkiniu trobesiu, išsidėstę abipus pagrindinės kaimą kertančios gatvės, tarp šventoriaus ir kapinių. Bažnyčia lakoniškų formų, nesudėtingos architektūros, atspindinčios tarpukario stilistiką. Klebonija tradicinės architektūros, labai nugyventa.

Žilinuose yra bažnyčia, klebonijos sodyba ir atokiau stovinti špitolė (senoji klebonija). Bažnyčios architektūra nevientisa. Pagrindinio fasado formos atspindi lakonišką tarpukario stilistiką; šoninių fasadų langų forma bei interjero dekoro elementai būdingesni istorizmo laikotarpio stilistikai. Laikinoji klebonija – būdingų etninei architektūrai formų. Dabartinė klebonija lakoniškos architektūros. Špitolės architektūra buvo originali, su etninės ir stilinės architektūros dekoro elementais; po remonto trobesys prarado autentiškumą.

Panošiškių koplyčia įrengta buvusiuose kultūros namuose. Jos paskirtį išduoda tik virš stogo kraigo sumūrytas trapecijos formos pjedestalas su ažūriniu kryžiumi.

Žydkaimyje buvo medinė sinagoga. 2015 m. netoli buvusios sinagogos stovi medinis nedidelis namas. Trobesys labai nugyventas. Galima prielaida, kad jame gyveno rabinas.