Santrauka

Dusmenų apylinkių vestuvės XX a. viduryje

Irma Šidiškienė

Straipsnis parengtas remiantis Linos Balčiūtės (dabar Būgienės) 1988–1989 m. Vilniaus universiteto kraštotyrininkų klubo Ramuva organizuotoje Dusmenų ekspedicijoje surinkta etnografine medžiaga. Ši medžiaga leido kelti tikslą – atskleisti XX a. vidurio Dusmenų apylinkių lietuvių vestuvių apeigas, papročius, kuriose užfiksuojama tiek archajiškų vestuvių apeigų elementų, tiek stebimas naujų atsiradimas. Tyrime buvo atskleista vedybų eiga, pateikta turimų aprašų suvestinė ir tautosakinė medžiaga, užrašyta aprašuose; saviti vestuvių apeigų, papročių elementai palyginti su kitų vietų (dažniau dzūkiškais) vestuvių papročiais. Apžvelgti XX a. vidurio vestuvių apeigos ir papročiai nedidelės apylinkės teritorijoje tarp Dusmenų–Naujųjų Valkininkų–Babriškių parodė, jog ši teritorija nesudaro išskirtinio vieneto Dzūkijos regione. Pagal išlikusių tradicinių apeigų elementus tirtoji teritorija įsilieja į šio regiono rytinės dalies visumą, o naujieji elementai visuotinai plito visoje Lietuvoje, neaplenkiant ir Dusmenų apylinkių.