Santrauka

Baudžiamoji akcija prieš kolaboravimu su sovietais kaltintus Onuškio valsčiaus gyventojus

Andrius Tumavičius

Straipsnyje nagrinėta organizuota keršto akciją, kurią atsakydami į 1945 m. liepos mėn. trėmimą, 1945 08 04–08 05 naktį gretimuose Trakų aps. Onuškio ir Alytaus aps. Daugų valsčiuose įvykdė partizanai. Per operaciją mirtimi nubausta kelios dešimtys žmonių. Straipsnyje aptartas 1945 07 17 Lietuvos gyventojų trėmimas bei partizanų požiūrį į prie jo prisidėjusius asmenis. Išnagrinėtos baudžiamosios operacijos rengimo ir vykdymo detalės. Nustatyta kokie partizanų būriai parengė ir įvykdė šią operaciją bei identifikuoti kai kurie joje dalyvavę partizanai. Išsiaiškinta, jog per išpuolį Onuškio vls. nukentėjo dvidešimt šeimų, mirtimi nubausti trisdešimt keturi žmonės.