Santrauka

Šeduvos apylinkių istoriniai oikonimai

Vidas Garliauskas

Straipsnyje aprašomi pasirinkto ploto – buvusio Šeduvõs valsčiaus – gyvenamųjų vietų vardai arba oikonimai: parodoma jų atsiradimo chronologija, aptariamos lytys ir jų kaita; taip pat aptariami skirtingi tos pačios vietos vardai, komentuojami kai kurie oikonimų rašybos bei vartojimo atvejai. Straipsnyje pateikiama oikonimų etimogijų; glaustai aptariami kai kurie šaltiniai: Lietuvių kalbos institute saugomos vadinamosios „Vietovardžių bylos“, 1556 metų Upýtės valsčiaus inventorius, XVII amžiaus Šeduvõs metrikų knyga, Ignaco Holovinskio (Hołowiński) sąrašas, sudarytas 1854 metais, XX amžiaus pradžios lietuviškų metrikų knygos.