Santrauka

Žarėnų šnektos fonetinės ypatybės

Juozas Pabrėža

Straipsnyje aptariamos fonetinės (garsų ir prozodijos) ypatybės rodo, kad Žarėnų šnekta yra tipiška šiaurės žemaičių telšiškių patarmės atstovė: išlaikyti šiaurės žemaičių „dounininkams“ būdingi ou, ei garsai, turimas žemaitiškasis afrikatų dėsnis, senesnis nosinių balsių ą, ę, ų, į tarimas su priebalsiu n, išskirtinė telšiškiams būdinga balsių asimiliacija, kitų garsų žemaitiškos ypatybės; turimas intensyviausias visuotinis kirčio atitraukimas, ryškios priegaidės.