Santrauka

Sintautų valsčiaus sakralinių pastatų ir parapijos trobesių architektūra

Marija Rupeikienė

Sintautų krašte sakraliniai pastatai stovi Sintautuose, Kiaulupiuose ir Rūgiuose; už buvusio valsčiaus ribų, Sintautų seniūnijai priklauso ir Suodžių koplyčia. Sintautuose yra mūrinė bažnyčia, laikinoji medinė bažnyčia (buvusi klebonija), varpinė, klebonija (buvusi špitolė), ūkinis trobesys ir parapijos namai. Visi pastatai išsidėstę P. Vaičaičio gatvės pietinėje pusėje. Vidurinėje dalyje yra erdvus šventorius, kuriame stovi mūrinė bažnyčia. Vakarų pusėje prie šventoriaus glaudžiasi klebonijos sklypas, kuris tęsiasi iki A. Tatarės gatvės. Jame taisyklingai išdėstyti laikinoji bažnyčia, varpinė, klebonija ir ūkinis trobesys. Į rytus nuo šventoriaus, už jo tvoros, P. Vaičaičio ir Pentos gatvių sankirtoje stovi parapijos namai. Atstatytos Sintautų bažnyčios eksterjeras yra darnių modernizuotų neoromaninių formų; interjere derinamos modernizuotos, būdingos istorizmo laikotarpiui formos su modernios architektūros elementais. Šventoriuje yra palaidojimų, koplytstulpių bei skulptūrų. Visi dekoratyviniai šventoriaus akcentai mediniai, išsidėstę pagrindinio fasado šonuose.

Klebonijos sodyba įsikūrusi už vakarinės šventoriaus tvoros linijos ir yra aptverta ažūrine vielos tvora. Laikinosios bažnyčios eksterjero architektūra nesudėtinga, jos tūris su bokštu bei dekoro elementai – kylantys kryžiai, langai su vitražiniais kryžiais, durų aprėminimas atskleidžia buvusią sakralinę paskirtį, tačiau langų forma, chaotiškas šoninių fasadų skaidymas bei galinio rytų fasado architektūra rodo, kad sakralinė funkcija nėra autentiška. Varpinė modernių formų; jos architektūra nėra tradicinė. Klebonijos (buv. špitolės) architektūra nesudėtinga, būdinga provincijos miestelių gyvenamiesiems namams. Prieš remontą pastato langai buvo dvieiliai, turėjo įsprūdines langines. Pakeitus medinius langus plastikiniais ir nuėmus langines, pastatas neteko autentiškumo. Parapijos namų architektūra nesudėtinga, būdinga to tipo trobesiams.

Kiaulupių koplyčia nesudėtingų primityvių liaudiškos architektūros formų. Rūgių koplyčia liaudiškos architektūros, su originaliais apsidės langeliais.

Suodžių koplyčios statinių kompleksas įkurtas laukuose, erdvioje teritorijoje tarp Suodžių ir Keturnaujienos. Kompleksą sudaro koplyčia, šventorius, namas su ūkiniu trobesiu ir smulkieji sakraliniai statiniai: kryžiai, statulos, koplytėlės. Koplyčia – sakralios architektūros pastatas, kuriam būdingas originalus architektūrinis–konstruktyvinis sprendimas. Tai šiuolaikiškas naujos raiškos architektūros pavyzdys, sukurtas modifikuojant tradicines etninės architektūros formas.