Santrauka

Pogrindinės moksleivių organizacijos 1944–1953 m. Skaudvilės mokyklose

Jūratė Vaškevičiūtė

Darbe nagrinėjama Skaudvilės valsčiaus moksleivių pasipriešinimo istorija, kuri daugiausiai reiškėsi per besimokančio jaunimo antisovietines organizacijas. Didžiausias dėmesys čia skiriamas organizacijų sambūriams, jų bruožams, kaitai bei raidai aptarti. Norint pabrėžti santykį su visoje Lietuvoje vykusiais panašiais procesais, remiamasi kitais šio regiono jaunimo organizacijų duomenimis.