Santrauka

Skaudvilės valsčiaus varpai ir varpinės

Povilas Šverebas

Buvusiame Skaudvilės valsčiuje stovi penkios katalikų bažnyčios – Adakavo, Girdiškės, Skaudvilės, Stulgių ir Upynos. Atskiros varpinės neturi Girdiškės parapija. Varpai sukabinti bažnyčios bokšte. Vienas nulietas 1791 m., o kitas 1930 m. Fr. Schilling'o sūnų Apoldoje. Dokumentai rodo, jog 1 varpą per Pirmąjį pasaulinį karą paėmė vokiečiai. Girdiškės filijoje Upynoje 3 varpai išsilydė per 1834 m. gaisrą, vieną per Pirmąjį pasaulinį karą nukabino vokiečiai. Dabar vientiso tūrio, vidutinio dydžio, dviejų aukštų varpinėje pritvirtinti du varpai. Vienas pagamintas 1796 m. Jis parvežtas iš uždaryto Raseinių karmelitų vienuolyno. Kitas varpas pagamintas 1930 m. Fr. Schilling'o sūnų Apoldoje. Skaudvilėje stovi sudėtinio tūrio dvitarpsnė varpinė, kurioje kabo du varpai, nulieti 1889 m. A. Zwalinski'o Varšuvoje. Signatūra pagaminta 1889 m. Tikėtina, kad varpinė dabartinę išvaizdą įgavo po 1839 m. perstatymo. Anksčiau joje buvo įrengtas bokštinis laikrodis, kurio mechanizmas išlikęs. Du varpus per Pirmąjį pasaulinį karą išgabeno vokiečiai. Adakavo bažnyčiai 3 varpus 1793 m. fundavo Jonas Adakauskas. Jie nulieti J. A. Bellmann'o Karaliaučiuje. Iš jų išliko tik vienas, kuris pritvirtintas dviejų tarpsnių sudėtinio tūrio varpinėje, kuri pastatyta tarp 1873–1897 m. Du instrumentus per Pirmąjį pasaulinį karą paėmė vokiečiai. Signatūra nulieta 1790 m. Stulgiuose stovi vientiso tūrio varpinė, kurioje kabo du varpai. Vienas pagamintas 1875 m. Finlandskio fabrike Maskvoje, o kitas 1901 m. S. Englišo Varšuvoje. Du varpus per Pirmąjį pasaulinį karą paėmė vokiečiai. Jie buvo pagaminti 1799 ir 1873 metais.