Santrauka

Žinduolių, paukščių, roplių, varliagyvių bei vabzdžių įvairovė Užpalių apylinkėse

Mindaugas Ilčiukas

Užpalių apylinkėse vykdyti ilgalaikiai faunos tyrinėjimai. Paukščiai pradėti stebėti 1999 m., drugiai – 2002 m., žirgeliai – 2005 m. Dėl labai įvairaus biotopų išsidėstymo, Užpalių apylinkėse aptikta daug retų gyvūnų rūšių. Iš viso rastos net 48 saugomos rūšys, kurios įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą. Užpalių apylinkėse aptinkama labai daug vandens paukščių rūšių. Šiems paukščiams labai svarbus Užpalių hidroelektrinės tvenkinys, kur migracijų metu susirenka dideli būriai, susidedantys iš 100–200 individų įvairiausių ančių rūšių. Į Lietuvos raudonąją knygą įtrauktos paukščių rūšys, kurios ne kartą buvo aptiktos Užpalių hidroelektrinės tvenkinyje: žuvininkai (Pandion haliaetus), jūriniai ereliai (Haliaeetus albicilla), pilkosios žąsys (Anser anser), smailiauodegės antys (Anas acuta), šaukštasnapės antys (Anas clypeata), didieji dančiasnapiai (Mergus merganser), tulžiai (Alcedo atthis), juodosios žuvėdros (Chlidonias niger), tikučiai (Tringa glareola) bei pilkosios gervės (Grus grus). Taigi šis hidroelektrinės tvenkinys labai svarbus tiek migruojantiems, tiek retiems paukščiams. Taip pat retoms ir saugomoms rūšims labai svarbi Lygamiškio kaimo apylinkėse esanti Šventosios upės senvagė, apsupta natūralių pievų ir pušyno. Ten aptinkama daug į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų rūšių: baltajuosčiai melsviai (Aricia eumedon), didieji auksinukai (Lycaena dispar), tamsiosios šaškytės (Melitaea diamina), mažosios šaškytės (Melitaea aurelia), machaonai (Papilio machaon), pleištiniai laumžirgiai (Ophiogomphus cecilia), geltonkojai laumžirgiai (Gomphus flavipes), karališkieji laumžirgiai (Anax parthenope), nendrinės rupūžės (Bufo calamita), raudonpilvės kūmutės (Bombina bombina) bei griežlės (Crex crex). Užpalių apylinkėse iš viso buvo aptiktos net 158 skirtingos paukščių (Aves), 385 drugių (Lepidoptera), 85 vabalų (Coleoptera), 34 žirgelių (Odonata), 11 varliagyvių (Amphibia), 3 roplių (Reptilia) ir 24 žinduolių (Mammalia) rūšys. Iš aptiktų retų rūšių galima spręsti, kad Užpalių apylinkės labai vertingos savo biologine įvairove.