Santrauka

Užpalių dvaro sodybos ir miestelio sakralinių pastatų bei parapijos trobesių architektūra

Marija Rupeikienė

Svarbiausi Užpalių kultūros paveldo objektai yra sakraliniai pastatai (esantys ir išnykę: buvusi medinė bažnyčia, dabartinės bažnyčios statinių kompleksas, cerkvė ir išnykusi sinagoga), parapijos trobesiai ir dvaro sodybos statiniai.

Užpalių dvaro sodyba įkurta miestelio šiaurinėje dalyje, kairiajame Šventosios krante. Iki šių dienų išliko administratoriaus namas, tvartas ir vandens malūnas. Administratoriaus namas – nesudėtingų formų, būdingų provincijos architektūrai, kuriose susipina vietinės statybos tradicijos ir primityvūs stilizuoti romantizuoto klasicizmo dekoro elementai. Tvarto architektūra artima administratoriaus namo architektūrai. Malūno eksterjere, pasitelkus skirtingas medžiagas bei tūrius, ryškiai akcentuotos dvi funkcinės zonos – gamybinė ir gyvenamoji. Tai – originalus pastatas, turintis liaudiško klasicizmo bei romantizmo stilių bruožų. Taigi Užpalių dvaro sodybos pastatų architektūroje susipina santūraus klasicizmo stiliaus bruožai su liaudiškomis XIX a. provincijos dvarų statybos tradicijomis.

Užpalių cerkvė statyta istorizmo laikotarpiu ir yra santūrių eklektinių formų, kuriose jaučiama praėjusio romantizmo įtaka, persipina vadinamo „rusų bizantinio“ stiliaus elementai bei stilizuotos neorenesansui būdingos detalės. Trijų dalių, ašinės kompozicijos sandara būdinga daugeliui Lietuvos stačiatikių cerkvių, stovinčių nedideliuose miestuose. Panašios struktūros – su bokštu priekyje yra Tytuvėnų, Inturkės, Tauragės, Semeliškių ir kt. stačiatikių cerkvės.

Bažnyčios statinių kompleksą sudaro: bažnyčia, varpinė, sandėlis, tvora su vartais ir šventoriuje stovintys mažosios architektūros statiniai. Parapijos trobesiai – tai klebono sodyba su ūkiniais statiniais, klebonija, špitolė. Bažnyčia statyta istorizmo laikotarpiu, „plytų“ stiliaus, turi originalių neoromaninių ir neogotikinių stilių bruožų. Varpinė – romantizmo laikotarpio statinys, kurio architektūroje persipina liaudiškojo romantizmo bruožai su neobarokui būdingomis detalėmis (poriniais piliastrais, apskrita nišele). Špitolė „plytų“ stiliaus; jos architektūra turi sąsajų su bažnyčios architektūra. Buvusieji klebono sodybos pastatai – namas, trys ūkiniai trobesiai ir rūsys, išsidėstę į pietus nuo šventoriaus – liaudiškos architektūros pavyzdžiai.

Svarbiausi Užpalių kultūros paveldo objektai statyti klasicizmo, romantizmo arba istorizmo laikotarpiais; ankstyviausias žinomas pastatas – tai neišlikusi medinė bažnyčia, statyta baroko epochoje – jos architektūra tyrinėta, remiantis viena istorine nuotrauka ir apmatavimo brėžiniais – planu bei pjūviu. Remiantis archyviniu projektu, „atstatyta“ sinagogos visų fasadų architektūra ir išaiškinta vidaus erdvių sandara.

Visų tyrinėtų pastatų architektūra ryškiai reprezentuoja savą laikmetį ir atskirų objektų tipologinius bruožus. Bendrų architektūrinių sąsajų turi bažnyčia ir špitolė, dvaro sodybos administratoriaus namas bei ūkiniai dvaro trobesiai, panašūs buvo medinės bažnyčios ir sinagogos langai; galima spėti, kad akmens mūro taikymas varpinės konstrukcijai susijęs su dvaro trobesių statybai naudotomis medžiagomis. Kadangi miestelio kultūros paveldo dalis prarasta – svarbiu informacijos šaltiniu tapo archyvų fonduose saugomos bylos, kuriose sukaupta gausi medžiaga papildė vizualius lauko tyrimus.