Santrauka

Užpalių apylinkių vandenys ir jų hidrografiniai ypatumai

Aldona Baubinienė

Straipsnyje apžvelgti skirtingoje litomorfogenetinėje aplinkoje išsidėsčiusių Užpalių valsčiaus vandens telkinių hidrografiniai ypatumai, jų pokyčiai per keturiasdešimt metų. Remiantis valsčiaus pavadinimu, patvirtintas faktas, kad teritorija įsikūrusi pelkių apsuptyje.

Visas valsčius yra Šventosios upės baseine. Šventoji valsčiaus teritorija teka apie 20 kilometrų, kurie yra vieni vingiuočiausių per visą Šventosios upės ilgį. Vingiuotumo koef. – 1,75. Nuo Lygiamiškio piliakalnio matosi septyni mistiniai Šventosios vingiai, kurie per šimtmetį pakito apie 50 metrų. Upės salpoje aptinkami vingių likučiai – senosios upės vagos dalys.

Tiesioginių kairiųjų ir dešiniųjų Šventosios intakų skaičius panašus, tačiau daugiau ežerų susitelkę aukštuminėje valsčiaus dalyje, kairiajame Šventosios krante. Ežerai daugiausia telkšo 99–135 m absoliutiniame aukštyje. Didžioji jų dalis turi intakus ir ištakus, daugelis sujungti protakomis.

Valsčiaus teritorijoje dominuoja žemapelkės. Didžiausias Bekinčių durpynas, esantis dešiniajame Šventosios krante. Jo plotas – 63 ha.