Santrauka

Vaiguvos šnektos priskyrimo problema: raseiniškiai ar varniškiai?

Daiva Vaišnienė

Straipsnyje aptariama Vãiguvos šnektos priskyrimo problema – šnekta vienuose šaltiniuose priskiriama pietų žemaičiams raseiniškiams, kituose – varniškiams. Konstatuotina, kad dabartinėje šnektoje dominuoja raseiniškių patarmės ypatybės, taigi sinchroniniu požiūriu šnekta priskirtina raseiniškiams. Kartais, kaip ir visame paribio plote, fakultatyviai gali būti vartojamos gretiminės varniškių formos, bet vargu ar jos kada nors taps vyraujančiomis. Gali būti, kad ir nosinių dvigarsių siaurinimo, kaip ryškios skiriamosios varniškių ir raseiniškių ypatybės, taip pat buvo kažkada atsisakyta, išplečiant raseiniškių patarmės plotą. Tik sunku rasti patikimų įrodymų – siaurinimas visą laiką buvęs itin nenuoseklus (tai galėtų rodyti ir nykstančią senąją ypatybę, ir įgytą iš kitos patarmės). Be to, priskyrimą varniškiams nurodo tik pavieniai tyrėjai, bet ir tie linkę laikyti šį plotą pereinamuoju.