Santrauka

Merkio ir jo intakų senvagės

Aldona Baubinienė

Valkininkų apylinkėse Merkys ir jo didieji intakai Šalčia, Verseka pasižymi senvagių gausa ir įvairove. Senvagės, lyginant su didesniais vandens telkiniais, Lietuvoje mažiau tyrinėtos. Remiantis ekspediciniais tyrimais, rašytiniais šaltiniais, žemėlapių analize straipsnyje apžvelgtos buvusio Valkininkų valsčiaus teritorija tekančių upių senvagės, įvertinant jų atsiradimą, pasiskirstymą, dydį bei formą. 

Pagrindiniai tyrimo uždaviniai buvo identifikuoti (atsižvelgiant į geografinės padėties ir aplinkos kaitą) ir apibūdinti apylinkėse tekančių upių slėniuose esančias senvages kaip svarbų vietos kraštovaizdžio struktūros reiškinį.