Santrauka

Vilkijos krašto priešistorė

Mindaugas Bertašius

Vilkija yra vienas iš panemunių miestelių, pasižymintis įspūdingu kraštovaizdžiu. Vilkija siejama su Paštuvos žeme ir valsčiumi (Pastovie) bei Jaučakių piliakalniu. Tačiau anksčiausiai ši Nemuno slėnio dalis apgyvendinta dar paleolite, gerai žinomos vėlesnės mezolito stovyklavietės bei įdomūs neolito laikotarpio archeologiniai radiniai.

Plačiausiai žinomi gausūs apylinkių piliakalniai bei Nemuno slėnyje tarp piliakalnių išsidėstę geležies amžiumi datuojami kapinynai. Kapinynų išsidėstymas liudytų, kad čia gyvenę žmonės buvo artimai susiję su upine veikla. Detaliau tyrinėtas Jaučakių piliakalnis 2001–2007 m., paaiškėjo, kad prie piliakalnio iš rytų pusės buvusi didelė apie 7,7 ha ploto gyvenvietė. Dalinai tyrinėti abipus Nemuno išsidėstę Kriemalos, Paštuos, Nosiedų – Mikytų senkapiai. Visi Vilkijos apylinkių laidojimo paminklai – priešistorinių laikų senkapiai – skirtini Vidurio, arba Centrinės, Lietuvos etnokultūrinei sričiai.