Santrauka

Degučių bažnyčios liturginiai rūbai, indai ir kiti reikmenys

Gabija Surdokaitė

Straipsnyje rekonstruojami buvusieji Degučių bažnyčioje liturginiai reikmenys ir aprašomi išlikusieji. Iš liturginių rūbų Degučių bažnyčioje išliko XIX a. pab.–XX a. pr. datuojamos trys kapos, tačiau liturginių indų rinkinys turi bažnyčios statybą ir pirmuosius jos gyvavimo metus menančių taikomosios dailės kūrinių. Degučių bažnyčioje saugomi trys XVIII a. trečiuoju ketvirčiu datuojami kielikai. Meniniu požiūriu išsiskiria bažnyčioje saugoma XVIII a. trečiojo ketvirčio komuninė su fundatorių Bielevičių herbu ant dangtelio. Tūrinis herbo komponavimas ant komuninės dangtelio yra labai retas reiškinys Lietuvoje. Bažnyčioje taip pat saugomi du skirtingu laikotarpiu sukurti relikvijoriai ir kiti reikmenys.

Degučių tikintieji ir bažnyčią aptarnavusieji kunigai ir sovietmečiu išsaugojo liturginius reikmenis. Iki pat šių dienų rinkinio pagrindą sudaro penki kielikai, komininė, monstrancija, du relikvijoriai, ligonių patena. Per šimtmečius susiformavęs Degučių bažnyčios liturginių indų komplektas atspindi ne tik parapijos istoriją, jos turtinę padėtį, bet ir taikomosios dailės raidą Lietuvoje, reprezentuoja skirtingų laikotarpių stilistines formas.