Santrauka

Degučių bažnyčios tapyba

Gabija Surdokaitė

Straipsnyje analizuojami Degučių bažnyčios XVIII–XIX a. paveikslai „Nekaltai Pradėtoji Švč. Mergelė Marija“, „Švč. Trejybė“ ir „Kryžiaus kelio“ ciklas. Autorė paveikslus nagrinėja formaliuoju būdu ir analizuoja jų ikonografiją. Visi šie paveikslai nutapyti skirtingu metu ir į bažnyčią pateko skirtingomis aplinkybėmis. XVIII a. ketvirtame ketvirtyje pasimokiusio provincijos dailininko nutapytas paveikslas „Nekaltai Pradėtoji Švč. Mergelė Marija“ kabo pereinamoje zakristijoje ant sienos šalia lauko durų. Vėliau, XIX a. pirmojoje pusėje, tapytas paveikslas „Švč. Trejybė“ saugomas ant bažnyčios aukšto. 1875 m. sukurti Kryžiaus kelio ciklo paveikslai sukabinti ant bažnyčios sienų įprastine tvarka.

Degučių bažnyčioje saugomi nealtoriniai paveikslai reprezentuoja XVIII–XIX a. bažnytinę dailę. Dėl nevienodo sukūrimo laiko, skirtingos paskirties, meninio lygio jie nesudaro vieningos kolekcijos, tačiau kiekvienas iš šių paveikslų vertingas, nes atspindi tam tikrus Lietuvos religinės dailės raidos etapus. Visi jie priskirtini provincijos dailės mokykloms, turi istorinę ir meninę vertę. Paveikslus būtina kuo skubiau restauruoti.