Sociologija / Sociology
LLT:2023-15/5-349/SL

2023 05 04

Anelė Vosyliūtė. Nedidelio miesto socialinės problemos
/KAZLŲ RŪDA// Santrauka / Summary

 

 

LLT:2021-1/4-328/SL

2021 01 19

Kęstutis Ralys. Katalikų Bažnyčios dvasinio požiūrio
į šeimą ir socializacijos proceso dermė
Lietuvoje ir mano Kelmėje – tėviškės
parapijoje

/KELMĖ // Santrauka / Summary

The harmony of the Catholic Church's spiritual approach to the family and the process of socialization in Lithuania and in my Kelmė – in the homeland parish

 

LLT:2010-25/3-162/SL

2010 06 21

Irena Šutinienė. Adaptacija istorinių lūžių sąlygomis: sovietmečio pradžia ir pabaiga Panemunėlio žmonių autobiografiniuose pasakojimuose
/PANEMUNĖLIS // Santrauka / Summary

Adaptation under the conditions of historical turning points: the beginning and end of the Soviet period in the narrations by Panemunėlis people

 

 

LLT:2007-45/2-67/SL

2007 09 05

Antanas Čiužas. Laukuvos gimnazija: vertybių paieškos sociologiniu požiūriu
/LAUKUVA I dalis // Summary
The gymnasium of Laukuva: the search for values from sociological viewpoint

 

LLT:2007-44/1-66/SL

2007 09 05

Valentina Ratkevičienė. Laukuvos ūkininkų gyvenimo ir veiklos sąlygos
/LAUKUVA I dalis // Summary
The conditions of Laukuva farmers life and activities