Įžymūs žmonės / Celebrities

LLT:2016-40/101-287/HI

2016 12 29

Donata Jutkienė. Henrikas Orakauskas – Kupiškio miesto puošybos pradininkas
/KUPIŠKIS // Santrauka  / Summary
Henrikas Orakauskas, an initiator of Kupiškis town decoration

 

 

LLT:2016-39/100-286/HI

2016 12 29

Genovaitė Dručkutė. Kupiškis Juozo Baltušio gyvenime ir kūryboje
/KUPIŠKIS // Santrauka  / Summary
Kupiškis in the life and works of Juozas Baltušis

 

 

LLT:2016-38/99-285/HI

2016 12 29

Aldona Ruseckaitė. Garsioji Babickų šeima
/KUPIŠKIS // Santrauka  / Summary
The Babickai famous family

 

 

LLT:2016-37/98-284/HI

2016 12 29

Karolis Rimtautas Kašponis. Prisimenant Algirdą Julių Greimą
/KUPIŠKIS // Santrauka  / Summary
Remembering Algirdas Julius Greimas

 

 

LLT:2009-2/31-90/HI

2009 02 02

Adam Stankevič. XIX a. istorijos mylėtojas Vincentas Daugėla Narbutas  
/GELVONAI // Santrauka / Summary
Vincentas Daugėla Narbutas who was fond of th 19th c. history

 

LLT:2008-1/29-78/HI

2008 10 11

Gita Kanišauskaitė, Jonas Drungilas.Prelatas Antanas Kaributas Skinderis iš Požerės
/LAUKUVA II / Summary
Prelate Antanas Kaributas Skinderis from Požerė

 

LLT:2007-50/28-72/HI

2007 09 06

Izraelis Lempertas. Kalbininkas, žodynininkas Chackelis Lemchenas
/PAPILĖ II, III / Summary
Linguist and glossarist Chackelis Lemchenas

 

LLT:2007-49/27-71/HI

2007 09 06

Jonas Balčius. Simonas Daukantas – lietuvių tautinio ir dorovinio identiteto puoselėtojas
/PAPILĖ II, III / Summary
Simonas Daukantas as fosterer of the Lithuanian national and ethical identity

 

LLT:2007-48/26-70/HI

2007 09 06

Vaida Ščiglienė. Paragių dvaro savininkas dailininkas Nikodemas Erazmas Ivanauskas
/PAPILĖ II, III / Summary
About Paragiai manor owner and painter Nikodemas Erazmas Ivanauskas

 

LLT:2007-31/13-53/HI

2007 08 28

Vytautas Merkys. Simono Daukanto globėjas kun. Ignotas Vaišvila
/PAPILĖ I / Summary
Simonas Daukantas’ guardian  Ignotas Vaišvila

 

LLT:2007-30/12/52/HI

2007 08 28

Vincas Ruzas. Simono Daukanto indėlis į lietuvišką numizmatiką
/PAPILĖ I  / Summary
Simonas Daukantas’ contribution into  the Lithuanian numismatics

 

LLT:2007-29/11-51/HI

2007 08 28

Vincas Ruzas. Simonui Daukantui skirti medaliai
/PAPILĖ I / Summary
The medals assigned for Simonas Daukantas

 

LLT:2007-11/4-33/HI

2007 08 21

Vytautas Kubilius. Stasys Santvaras
/SEREDŽIUS / Summary
Stasys Santvaras