Tautosaka / Folklore
LLT:2023-6/10-340/FL

2023 03 17

Daiva Vyčinienė. Ramygalos krašto dainuojamoji tradicija
/RAMYGALA //  SantraukaSummary
The singing tradition in the Ramygala area
 

LLT:2017-3/9-303/FL

2017 06 09

Povilas Krikščiūnas. Vietinės realijos ramygališkių sakmėse ir padavimuose
/RAMYGALA //  SantraukaSummary
Local realities in the sagas and stories of Ramygala people

 

LLT:2016-5/8-252/FL

2016 12 28

Daiva Vyčinienė. Kupiškio dainavimo tradicija nuo XX a. pr. iki šių dienų: žvilgsnis į šimto metų istoriją ir raidą
/KUPIŠKIS //  SantraukaSummary
Singing traditions in Kupiškis from the 20th century to nowadays: a look at the centenary history and development

 

LLT:2013-14/7-219/FL

2013 07 19

Alfonsas Motuza. Žemaičių Kalvarijos Kalnų giesmių melodijos Kartenoje
/KARTENA //  SantraukaSummary
Žemaičių Kalvarija Kalnai instrumental tunes in Kartena

 

LLT:2013-13/6-218/FL

2013 07 16

Povilas Krikščiūnas. Sintautiškių dainuojamosios tautosakos savitumai: keletas įžvalgų
/SINTAUTAI //  SantraukaSummary
The folklore peculiarities in Sintautai area: some insights

 

LLT:2010-33/5-170/FL

2010 08 30

Jūratė Šlekonytė. Mato Slančiausko Gruzdžių valsčiuje surinktos pasakojamosios tautosakos repertuaro ypatumai
/GRUZDŽIAI //  SantraukaSummary
Peculiarities of narrative folklore collected by Matas Slančiauskas in Gruzdžiai Valsčius

 

LLT:2009-49/4-137/FL

2009 12 28

Povilas Krikščiūnas. Keletas potėpių dainų portretui  
/PANEMUNĖLIS //  SantraukaSummary
Several strokes for a song portrait

 

LLT:2009-27/3-115/FL

2009 07 27

Daiva Vyčinienė. Gelvonų krašto dainuojamosios tradicijos ypatumai  
/GELVONAI // Santrauka / Summary
Peculiarities of the singing traditions in Gelvonai region 

 

LLT:2008-9/2-86/FL

2008 10 13

Jūratė Šlekonytė. Baisogalos apylinkių pasakojamosios tautosakos bruožai  
/BAISOGALA // Santrauka / Summary
Narrative folklore features in the environs of Baisogala

 

LLT:2007-18/1-40/FL

2007 08 21

Lietuviškos pasakos, 1885 m. užrašytos Jurgio Mačiulio. Tekstą parengė Kazys Morkūnas. Įvadą parašė Vida Girininkienė
/SEREDŽIUS // Summary
The Lithuanian fairy-tales written down by Jurgis Mačiulis