Geografija / Geography

 

LLT:2016-41/15-288/GG

2016 12 30

Rimvydas Kunskas. Ramygalos gūbrėtosios kraštovės sandara ir raida
/RAMYGALA // Santrauka / Summary
The setup and development of the Ramygala ridged-hummocky landscape

 

LLT:2016-10/14-257/GG

2016 12 28

Renė Sankauskienė. Kas gi ta pelkė?
/KUPIŠKIS // Santrauka / Summary
What is a swamp?

 

LLT:2016-8/13-255/GG

2016 12 28

Santa Neimanaitė. Kupiškio tvenkinio geografinė padėtis
/KUPIŠKIS // Santrauka / Summary
Kupiškis artificial lake and its geographical position

 

LLT:2013-22/12-227/GG

2013 08 19

Ieva Baužienė. Užpalių valsčiaus dirvožemių ypatybės žemdirbystės raidos kontekste
/UŽPALIAI // Santrauka / Summary
Soil quality in Užpaliai area within a context of agriculture development

 

LLT:2013-12/11-217/GG

2013 07 05

Rimvydas Kunskas. Sintautų lygumos kraštovės sandara ir raida
/SINTAUTAI // Santrauka / Summary
Sintautai plain landscape setup and development

 

LLT:2013-10/10-215/GG

2013 07 03

Aldona Baubinienė. Užpalių apylinkių vandenys ir jų hidrografiniai ypatumai
/UŽPALIAI // Santrauka / Summary
Water bodies in Užpaliai area and their hydrographic peculiarities

 

LLT:2013-9/9-214/GG

2013 07 01

Regina Morkūnaitė. Užpalių apylinkių reljefo pagrindiniai bruožai
/UŽPALIAI // Santrauka / Summary
The main features of land relief in the area of Užpaliai

 

LLT:2011-9/37-190/GG

2011 09 30

Aldona Baubinienė. Merkinės krašto upės, ežerai, šaltiniai
/MERKINĖ // Santrauka / Summary
The rivers, lakes and sources in Merkinė area

 

LLT:2009-28/32-116/GG

2009 08 03

Aldona Baubinienė. Merkio ir jo intakų senvagės
/VALKININKAI // Santrauka / Summary
The oxbows of Merkys and its tributaries

 

LLT:2006-10/10-10/GG

2006 11 21

Donatas Perkauskas. Oro baseino taršos aspektai
/GELGAUDIŠKIS // Summary
Air basin pollution aspects

 

LLT:2006-9/9-9/GG

2006 11 21

Merūnas Lankelis, Ramunė Urbonienė. Plungės apylinkių gamtinės ir rekreacinės teritorijos
/PLUNGĖ // Summary
Nature and recreation sites in Plungė environs

 

LLT:2006-8/8-8/GG

2006 11 21

Rimvydas Kunskas. Kazlų Rūdos smėlynų kraštovės kilmė ir sandara
/KAZLŲ RŪDA // Summary
Kazlų Rūda sandy lands: origin and structure 

 

LLT:2006-7/7-7/GG

2006 11 21

Filomena Kavoliutė. Kartenos apylinkių kraštovaizdis XX amžiuje
/KARTENA // Summary
20th c. Kartena landscapes

 

LLT:2006-6/6-6/GG

2006 11 21

Filomena Kavoliutė. Laukuvos apylinkių kultūrinio kraštovaizdžio raida
/LAUKUVA I // Summary
Cultural landscape development in Laukuva environs

 

LLT:2006-5/5-5/GG

2006 11 21

Jonas Milius, Jolita Lukštaitė. Tauragnų apylinkių žemėvaldos ir žemėnaudos kaita XX amžiuje
/TAURAGNAI // Summary
20th c. changes in land-management and land-ownership in Tauragnai environs