Archeologija  / Archaeology

LLT:2017-14/30-314/AL

2017 11 23

Ilona Vaškevičiūtė. Ramygala: seniausioji krašto praeitis
/RAMYGALA // SantraukaSummary
Ramygala: the oldest past of the region
 

LLT:2017-12/29-312/AL

2017 11 13

Manvydas Vitkūnas. Onuškio apylinkių archeologiniai paminklai
/ONUŠKIS // SantraukaSummary
Archaeological monuments in Onuškis area
 

LLT:2017-7/28-307/AL

2017 07 20

Laurynas Kurila, Vida Kliaugaitė. Baliulių pilkapyno tyrinėjimai
/PABRADĖ // SantraukaSummary
The investigation of Baliuliai barrows
 

LLT:2017-1/27-301/AL

2017 06 07

Ilona Vaškevičiūtė. Iš seniausios Babtų praeities
/BABTAI // SantraukaSummary
From the oldest past of Babtai 
 

LLT:2016-52/26-299/AL

2016 12 30

Birutė Salatkienė. Šeduvos archeologijos paveldas ir jo tyrimai
/ŠEDUVA // SantraukaSummary
Šeduva archaeological heritage and its investigations 
 

LLT:2016-11/25-258/AL

2016 12 28

Gintautas Zabiela. Kupiškio valsčiaus archeologija
/KUPIŠKIS // SantraukaSummary
Archaeology in Kupiškis Valsčius 
 

LLT:2013-26/24-231/AL

2013 09 06

Andra Simniškytė. Užpalių apylinkių pilkapynai: nauji atradimai
/UŽPALIAI // SantraukaSummary
Tumuli in the area of Užpaliai: new findings
 

LLT:2012-10/23-203/AL

2012 10 29

Vygandas Juodagalvis. Archeologinis Sintautų apylinkių palikimas
/SINTAUTAI // SantraukaSummary
The archaeological legacy in the area of Sintautai 
 

LLT:2012-9/22-202/AL

2012 09 28

Mindaugas Bertašius. Vilkijos krašto priešistorė
/VILKIJA // SantraukaSummary
Vilkija environs pre-history 
 

LLT:2012-7/21-200/AL

2012 07 16

Mykolas Michelbertas. Daujėnų pilkapynas
/DAUJĖNAI // SantraukaSummary
The Daujėnai barrow area 
 

LLT:2011-3/20-184/AL

2011 03 07

Gintautas Zabiela. Veprių valsčiaus senovės bruožai
/VEPRIAI // SantraukaSummary
Vepriai Valsčius antiquity lineaments
 

LLT:2010-26/19-163/AL

2010 06 28

Gintautas Zabiela. Juodupė – senųjų sėlių kraštas (regioninės proistorės bandymas)
/JUODUPĖ. ONUŠKIS // SantraukaSummary
Juodupė is the land of ancient Selonians (an attempt of regional prehistory)
 

LLT:2010-22/18-159/AL

2010 05 31

Gintautas Zabiela. Iš Endriejavo senovės
/ENDRIEJAVAS // SantraukaSummary
From the olden times of Endriejavas
 

LLT:2010-6/17-143/AL

2010 02 08

Klaidas Perminas. Platelių ežero luotai – eksperimentinės archeologijos objektas
/PLATELIAI // SantraukaSummary
The log-boats in Lake Plateliai as the target of experimental archaeology 
 

LLT:2009-46/16-134/AL

2009 12 07

Gintautas Zabiela. Atkasta Kriaunų–Obelių apylinkių senovė
/OBELIAI. KRIAUNOS // SantraukaSummary
The unearthed past of Kriaunos and Obeliai environs
 

LLT:2009-42/15-130/AL

2009 11 09

Ernestas Vasiliauskas. Pašvitinio apylinkės III tūkst. pr. Kr.–XVIII a. (archeologijos duomenimis)
/PAŠVITINYS // SantraukaSummary
Pašvitinys environs from 3rd millennium BC to the 18th century (archaeology data)
 

LLT:2009-41/14-129/AL

2009 11 02

Algirdas Girininkas. Jiezno ir Stakliškių apylinkių priešistorė
/JIEZNAS. STAKLIŠKĖS // Santrauka / Summary
Jieznas and Stakliškės environs pre-history
 

LLT:2009-40/13-128/AL

2009 10 26

Ilona Vaškevičiūtė. Žiemgališka Gruzdžių žemė 
/GRUZDŽIAI // Santrauka / Summary
The Semigallian land of Gruzdžiai

 

LLT:2009-35/12-123/AL

2009 09 21

Birutė Salatkienė. Valdomų kapinynas  
/GRUZDŽIAI // Santrauka / Summary
Valdomai burial ground

 

LLT:2009-30/11-118/AL

2009 08 17

Ilona Vaškevičiūtė. Mažeikių kapinynas
/GRUZDŽIAI // Santrauka / Summary
Mažeikiai burial ground 

 

LLT:2009-7/10-95/AL

2009 03 09

Gintautas Zabiela. Norkūnų piliakalniai 
/BALBIERIŠKIS // Santrauka / Summary
Norkūnai mounds 
 

LLT:2009-1/9-89/AL

2009 01 26

Manvydas Vitkūnas. Gelvonų apylinkių archeologiniai paminklai 
/GELVONAI // Santrauka / Summary
Archaeological monuments of Gelvonai environs
 

LLT:2008-10/8-87/AL

2008 10 21

Mykolas Michelbertas. Vaiguvos apylinkių proistorė
/VAIGUVA // Santrauka / Summary
Vaiguva environs pre-history

 

LLT:2007-7/7-29/AL

2007 04 04

Julius Kanarskas. Kartenos apylinkių proistorė
/KARTENA // Summary
Kartena environs pre-history

 

LLT:2007-6/6-28/AL

2007 04 04

Manvydas Vitkūnas. Kernavės miestas XIII-XIV amžiuje
/MUSNINKAI. KERNAVĖ. ČIOBIŠKIS // Summary
Kernavė in the 13th-14th c. (people every day life and occupations)

 

LLT:2007-5/5-27/AL

2007 04 04

Vykintas Vaitkevičius. Laukuvos šventvietės
/LAUKUVA I // Summary
The sacred sites of Laukuva

 

LLT:2007-4/4-26/AL

2007 04 04

Birutė Salatkienė. Papilės archeologijos paminklai ir jų tyrinėjimai
/PAPILĖ I // Summary
Some archaeological monuments of Papilė and their research

 

LLT:2007-3/3-25/AL

2007 04 04

Mykolas Michelbertas. Seniausia Kvėdarnos praeitis
/KVĖDARNA / Summary
The most ancient times of Kvėdarna

 

LLT:2007-2/2-24/AL

2007 04 04

Linas Kvizikevičius. Seredžius archeologijos šaltinių duomenimis
/SEREDŽIUS // Summary
Seredžius on the basis of archaeological data

 

LLT:2007-1/1-23/AL

2007 04 04

Vykintas Vaitkevičius. Dubysos žemupio šventvietės
/SEREDŽIUS // Summary
The sacred sites of the Dubysa River lower reaches