Etnologija / Ethnology
LLT:2023-3/74-337/EL

2023 02 03

Eligijus Juvencijus Morkūnas, Gražina Teodora Morkūnienė. Malūnai Pilviškių apylinkėse Lietuvos nepriklausomybės metais (iki 1940 metų)
/PILVIŠKIAI // Santrauka / Summary

Mills in the area of Pilviškiai during the years of Lithuania’s independence (before 1940)

 

LLT:2023-2/73-336/EL

2023 02 03

Libertas Klimka. Kalendorinių papročių pabiros Pilviškių apylinkėse
/PILVIŠKIAI // Santrauka / Summary

Crumbs of calendar customs in the area of Pilviškiai

 

LLT:2021-2/72-329/EL

2021 01 19

Alfonsas Motuzas. Kelmės valsčiaus katalikų liaudies
pamaldumo praktikos

/KELMĖ // Santrauka / Summary

Practicing of Catholic folk piety in Kelmė Valsčius

 

LLT:2017-23/71-323/EL

2017 12 29

Irma Šidiškienė. Dusmenų apylinkių vestuvės XX a. viduryje
/ONUŠKIS // Santrauka / Summary

The wedding rituals in the area of Dusmenys in mid-20th century

 

LLT:2017-16/70-316/EL

2017 11 30

Jonas Mardosa. Religiniai papročiai ir bendruomeninės religinės apeigos XX a. pirmojoje pusėje
/RAMYGALA // Santrauka / Summary

Religious traditions and community religious ceremonies in the 1st half of the 20th century

 

LLT:2017-13/69-313/EL

2017 11 23

Inga Pečeliūnienė. Kultūrinė veikla Ramygaloje
/RAMYGALA // Santrauka / Summary

Cultural activities in Ramygala

 

LLT:2017-10/68-310/EL

2017 08 02

Eligijus Juvencijus Morkūnas, Gražina Teodora Morkūnienė. Babtų apylinkių malūnai iki XX amžiaus ketvirtojo dešimtmečio pabaigos
/BABTAI // Santrauka / Summary

The mills in the area of Babtai before the end of the 1940s

 

LLT:2017-9/67-309/EL

2017 07 26

Jonas Mardosa. Atlaidai ir Verbų sekmadienis Babtų parapijoje liaudiškojo pamaldumo perspektyvoje XX a. I pusėje
/BABTAI // Santrauka / Summary

A feast and Palm Sunday in the parish of Babtai at the first half of the 20th century: a reflection of folk piety

 

LLT:2017-4/66-304/EL

2017 06 15

Auksuolė Čepaitienė. Vaikai ir vaikų auginimas Babtų apylinkėse
/BABTAI // Santrauka / Summary

Children and their nurture in the environs of Babtai

 

LLT:2016-44/65-291/EL

2016 12 30

Rasa Račiūnaitė-Paužuolienė. Ramygalos apylinkių šeimos papročiai: vestuvės, gimtuvės, vaikų auklėjimas ir socializacija
/RAMYGALA // Santrauka / Summary

Ramygala area family customs: wedding, birthday parties, raising children and socialisation

 

LLT:2016-35/64-282/EL

2016 12 29

Aušra Zabielienė. Kupiškio valsčiaus folkloro ansambliai: egzistuojantys ir nebe...
/KUPIŠKIS // Santrauka / Summary

Kupiškis Valsčiaus folklore ensembles: existing and already non-existing...

 

LLT:2016-34/63-281/EL

2016 12 29

Gaila Kirdienė. Kupiškėnų instrumentinio muzikavimo tradicija
/KUPIŠKIS // Santrauka / Summary

A tradition of instrumental music making in Kupiškis

 

LLT:2016-33/62-280/EL

2016 12 29

Inga Bendžienė (Cironkaitė). Kupiškio, Palėvenės ir Palėvenėlės bažnyčių varpai ir skambinimas jais
/KUPIŠKIS // Santrauka / Summary

The bells of Kupiškis, Palėvenė and Palėvenėlė churches and ringing them

 

LLT:2016-32/61-279/EL

2016 12 29

Arūnas Vaicekauskas. Didžiosios pavasario šventės Kupiškio krašte
/KUPIŠKIS // Santrauka / Summary

The main springtime feasts in the area of Kupiškis

 

LLT:2016-31/60-278/EL

2016 12 29

Eglė Udraitė. Kupiškėnų bendruomenė ir jos gyvenimas XX amžiuje
/KUPIŠKIS // Santrauka / Summary

Kupiškis community and its life in the 20th century

 

LLT:2016-30/59-277/EL

2016 12 29

Aušra Jurčikonytė. Liaudiška mirties samprata
/KUPIŠKIS // Santrauka / Summary

How people in Kupiškis perceive the death

 

LLT:2016-4/58-251/EL

2016 11 23

Rūta Šimonytė-Žarskienė. Tradicinis skudučiavimas Šiaurės rytų Lietuvoje ir Biržų krašte
/BIRŽAI // Santrauka / Summary

Traditional music making with multi-pipe whistles skudučiai in North Eastern Lithuania and Biržai area

 

LLT:2014-7/57-240/EL

2014 12 31

Jolanta Zabulytė. Kupiškio kapinių kryždirbystės paminklai
/KUPIŠKIS // Santrauka / Summary

Cross-making monuments in the cemetery of Kupiškis

 

LLT:2014-5/56-238/EL

2014 12 22

Rimutė Garnevičiūtė. Katalikų laidotuvių apeigos: papročiai ir religingumo raiška (Kupiškio apylinkės, XX a. antroji pusė–XXI a. pradžia)
/KUPIŠKIS // Santrauka / Summary

The Catholic funeral ceremonies: expression of traditions and religiosity (Kupiškis area, from the second half of the 20th c. to the start-21st c.)

 

LLT:2014-3/55-236/EL

2014 11 17

Skaidrė Urbonienė. Kryždirbystė
/PAŠVITINYS // Santrauka / Summary

Cross making 

 

LLT:2014-2/54-235/EL

2014 07 03

Skaidrė Urbonienė. Kupiškio krašto kryždirbystės tyrimai sovietmečiu
/KUPIŠKIS // Santrauka / Summary

The investigations of cross-making in Kupiškis area during the Soviet time

 

LLT:2013-28/53-233/EL

2013 09 24

Rimutė Garnevičiūtė. Katalikiškų laidotuvių papročiai Biržų apylinkėse XX a. viduryje–XXI a. pradžioje
/BIRŽAI // Santrauka / Summary

Catholic funeral customs in the area of Biržai from the mid-20th century to the early 21stcentury

 

LLT:2013-25/52-230/EL

2013 09 05

Irena Stonkuvienė. Vaikų socializacija XX amžiaus pirmosios pusės kaimo bendruomenėje (Kartenos valsčius)
/KARTENA // Santrauka / Summary

The socialisation of children in village community of the first half of the 20th century (in Kartena Valsčius)

 

LLT:2013-20/51-225/EL

2013 08 13

Goda Povilaitytė. Šventės Kartenoje ir jos apylinkėse
/KARTENA // Santrauka / Summary

The festivals in Kartena and its surroundings

 

LLT:2013-18/50-223/EL

2013 08 09

Auksė Noreikaitė. Latviškoji tapatybė
/BIRŽAI // Santrauka / Summary

The Latvian identity

 

LLT:2013-17/49-222/EL

2013 08 08

Ingrida Šlepavičiūtė. Tradicinės pasaulėžiūros reliktai Alantos senolių pasakojimuose
/ALANTA // Santrauka / Summary

Relics of traditional world-view in the narratives of old people in Alanta

 

LLT:2013-15/48-220/EL

2013 08 06

Jonas Mardosa. Kamajiškių verbos XX a.–XXI a. pradžioje
/KAMAJAI // Santrauka / Summary

The verba (palms) and their use in Kamajai land from the second half of the 20th century to the early 21st century

 

LLT:2013-11/47-216/EL

2013 07 04

Eligijus Juvencijus Morkūnas. Malūnai Sintautų apylinkėse XX a. pirmojoje pusėje
/SINTAUTAI // Santrauka / Summary

Mills in the area of Sintautai in the first half of the 20th century

 

LLT:2013-2/46-207/EL

2013 02 28

Rita Garškaitė. Šeduvos apylinkių kapinės
/ŠEDUVA // Santrauka / Summary

The cemeteries in Šeduva area

 

LLT:2012-12/45-205/EL

2012 12 14

Marija Rupeikienė. Sintautų valsčiaus sakralinių pastatų ir parapijos trobesių architektūra
/SINTAUTAI // Santrauka / Summary

The architecture of sacral buildings and parish houses in the Sintautai Valsčius

 

LLT:2012-6/44-199/EL

2012 06 04

Rolandas Petkevičius. Nerviniai sutrikimai ir jų gydymas Užpalių apylinkių XX–XXI a. tradicinėje medicinoje
/UŽPALIAI // Santrauka / Summary

Nerve disorders and their treatment in the 20th–21st c. traditional medicine applied in Užpaliai area

 

LLT:2012-3/43-196/EL

2012 03 26

Inga Nėnienė. Skaros ir skarelės: Panemunėlio apylinkių tradicijos ir mados
/PANEMUNĖLIS // Santrauka / Summary

Wraps and headscarves: traditions and fashion in Panemunėlis area

 

LLT:2012-2/42-195/EL

2012 02 29

Eligijus Juvencijus Morkūnas. Malūnai Panemunėlio apylinkėse tarpukaryje
/PANEMUNĖLIS // Santrauka / Summary

Mills in the pre-war Panemunėlis area

 

LLT:2012-1/41-194/EL

2012 01 31

Elvyra Straševičienė. Prekymečiai – lokalinis krašto suklestėjimo variklis
/GRIŠKABŪDIS // Santrauka  / Summary

Market days as a local engine of land‘s prosperity

 

LLT:2011-12/40-193/EL

2011 12 30

Žydrė Petrauskaitė. Griškabūdžio ir jo apylinkių medinių pastatų puošyba
/GRIŠKABŪDIS // Santrauka  / Summary

Decoration of wooden buildings in Griškabūdis and its environs

 

LLT:2011-11/39-192/EL

2011 11 30

Rimutė Garnevičiūtė. Laidotuvių papročiai Jūžintų apylinkėse (XX a. vidurys–XXI a. pradžia)
/JŪŽINTAI. RAGELIAI // Santrauka / Summary

Funeral rituals in the area of Jūžintai (from mid-20th c. to 21st c.)

 

LLT:2011-10/38-191/EL

2011 10 26

Jolanta Zabulytė. Užpalių kryždirbystės paminklai
/UŽPALIAI // Santrauka / Summary

Užpaliai religious monuments

 

LLT:2011-8/37-189/EL

2011 08 30

Eligijus Juvencijus Morkūnas. Pašvitinio apylinkių malūnai XIX a.–XX a. pirmojoje pusėje
/PAŠVITINYS // Santrauka / Summary

The mills in the environs of Pašvitinys in the 19th c. and the first half of the 20th c.

 

LLT:2011-6/36-187/EL

2011 06 06

Janina Samulionytė. Pašvitinio apylinkių kulinarinis paveldas
/PAŠVITINYS // Santrauka / Summary

The culinary heritage in the Pašvitinys area

 

LLT:2010-40/35-177/EL

2010 10 04

Jolanta Zabulytė. Mediniai Jiezno apylinkių kryžiai
/JIEZNAS. STAKLIŠKĖS // Santrauka / Summary

Wooden crosses in Jieznas environs

 

LLT:2010-39/34-176/EL

2010 09 27

Eligijus Juvencijus Morkūnas. Malūnai Gruzdžių apylinkėse XIX a. – XX a. pirmojoje pusėje
/GRUZDŽIAI // Santrauka / Summary

The mills in the environs of Gruzdžiai in the 19th c. and the first half of the 20th c.

 

LLT:2010-38/33-175/EL

2010 09 20

Jonas Mardosa. Vaiguviškių talkos XX amžiaus pirmojoje pusėje
/VAIGUVA // Santrauka / Summary

Communal assisting work in Vaiguva area in the first half of the 20th century
 

LLT:2010-37/32-174/EL

2010 09 13

Virginija Kvasaitė. „Marijos Nekaltojo Prasidėjimo valandų“ giedojimo ypatumai Kartenos apylinkėse
/KARTENA // Santrauka / Summary

Peculiarities of singing the Blessed Virgin Mary Immaculate Conception Hours in Kartena area

 

LLT:2010-35/31-172/EL

2010 08 30

Marija Rupeikienė. Gruzdžių valsčiaus sakralinių pastatų ir Gruzdžių dvaro sodybos architektūra
/GRUZDŽIAI // Santrauka / Summary

Architecture of Gruzdžiai District sacral buildings and the Gruzdžiai estate

 

LLT:2010-34/30-171/EL

2010 08 23

Skaidrė Urbonienė. Gruzdžių valsčiaus kryždirbystės tradicijų apžvalga: XIX a. pabaiga–XX a. pirmoji pusė
/GRUZDŽIAI // Santrauka / Summary

A review of cross-making traditions in Gruzdžiai Valsčius: the end of the 19th –the beginning of the 20th century 

 

LLT:2010-19/29-156/EL

2010 05 10

Janina Morkūnienė. Amatai ir verslai Suvalkijos ekonominės raidos kontekste
/KAZLŲ RŪDA // Santrauka / Summary

Crafts and businesses within the context of Suvalkija economic development 

 

LLT:2010-18/28-155/EL

2010 05 03

Antanas Stravinskas. Nuo plūgo iki kryžiaus. Geležinių kryžių puošybos tipologinės sąsajos
/GRIŠKABŪDIS // Santrauka / Summary

From a plough to a cross: typological connections in decorating iron crosses

 

LLT:2010-17/27-154/EL

2010 04 26

Asta Venskienė. Fizinės išvaizdos estetiškumo suvokimas Kartenos valsčiuje XX a. pirmojoje pusėje
/KARTENA // Santrauka / Summary

Perception of aestheticism of physical look in Kartena Valsčius

 

LLT:2010-16/26-153/EL

2010 04 19

Janina Morkūnienė. Zanavykų kinkomojo transporto savitumai
/GRIŠKABŪDIS // Santrauka  / Summary

Peculiarities of horse-drawn vehicles in Zanavykai ethnical area

 

LLT:2010-15/25-152/EL

2010 04 12

Ilona Burinskaitė. Kartenos apylinkių koplytėlės
/KARTENA // Santrauka  / Summary

The chapels in Kartena parish

 

LLT:2010-12/24-149/EL

2010 03 22

Irena Stonkuvienė. Dorinis vaikų auklėjimas šeimoje Griškabūdžio valsčiuje (XX a. pirmoji pusė)
/GRIŠKABŪDIS // Santrauka  / Summary

Moral education of children by the Lithuanian peasant family in the first half of the 20th century

 

LLT:2010-11/23-148/EL

2010 03 15

Vingaudas Baltrušaitis. Zanavykų patalpų apšvietimo priemonės
/GRIŠKABŪDIS // Santrauka / Summary

Lighting of rooms in the Zanavykai ethnical area

 

LLT:2010-10/22-147/EL

2010 03 08

Angelė Vyšniauskaitė. Zanavykų kultūros ir charakterio bruožai
/GRIŠKABŪDIS // Santrauka / Summary

Lineaments of culture and character of Zanavykai people

 

LLT:2009-47/21-135/EL

2009 12 14

Skaidrė Urbonienė. Gelgaudiškio apylinkių kryždirbystė: tradicijų pėdsakai  
/GELGAUDISKIS // Santrauka / Summary
The cross making in the environs of Gelgaudiškis: traces of traditions
  

LLT:2009-19/20-107/EL

2009 06 01

Jolanta Stupelytė. Liaudies pamaldumo praktikos prie Gelvonų akmens su Marijos pėda ir Liukonių kryžiaus  
/GELVONAI // Santrauka / Summary
People devotions at the Gelvonai Stone with St. Mary’s footmark and Liukonys Cross
  

LLT:2009-3/19-91/EL

2009 02 09

Veronika Lileikienė. Plungės ir Kantaučių Lurdai  
/PLUNGĖ // Santrauka / Summary
The Lourdes grottos in Plungė and Kantaučiai 
  

LLT:2008-2/18-79/EL

2008 07 30

Danguolė Svidinskaitė. Religinės tapatybės formavimas: atvejis Laukuvos parapijoje
/LAUKUVA II // Summary
The formation of religiuos identity: the Laukuvas parish case

 

LLT:2007-55/17-77/EL

2007 09 06

Julius Vainorius. Papilės krašto vandens malūnai
/PAPILĖ II, III // Summary
Water-mills in Papilė region

 

LLT:2007-54/16-76/EL

2007 09 06

Asta Venskienė. Moteriško grožio idealas ir jo kūrimas
/PAPILĖ II, III // Summary
The ideal of female beauty and its creation

 

LLT:2007-53/15-75/EL

2007 09 06

Rasa Račiūnaitė-Paužuolienė. XIX a. pabaigos – XXI a. pradžios gyvenimo ciklo papročiai
/PAPILĖ II, III // Summary
Life cycle traditions at the turn of the 21st c.

 

LLT:2007-52/14-74/EL

2007 09 06

Virginija Jurėnienė. Papilės apylinkės kapinės
/PAPILĖ II, III // Summary
Papilė country-side cemetery

 

LLT:2007-51/13-73/EL

2007 09 06

Žilvytis Šaknys. Jaunystė Šiaurės Lietuvos kaime
/PAPILĖ II, III // Summary
Young people in the northern villages of Lithuania

 

LLT:2007-37/12-59/EL

2007 08 28

Irena Regina Merkienė. Gyvulių ūkis. Lokalinės kultūros universalumas ir savitumas
/MUSNINKAI. KERNAVĖ. ČIOBIŠKIS /
/ Summary
Animal farming. The universalities and peculiarities of local cultures

 

LLT:2007-36/11-58/EL

2007 08 28

Inga Nėnienė. Skaros ir skarelės moterų gyvenime (XX amžius)
/MUSNINKAI. KERNAVĖ. ČIOBIŠKIS /
/ Summary
The wraps, shawls and kerchiefs in Lithuanian female life (the 20
th cent.)

 

LLT:2007-23/10-45/EL

2007 08 28

Inga Nėnienė. Didžiosios skaros lokalinėje tradicijoje
/TAURAGNAI /
/ Summary
Large shawls in local tradition

 

LLT:2007-22/9-44/EL

2007 08 24

Adelė Vaidelienė. Kvėdarnos valsčiaus vandens malūnai ir tvenkiniai
/KVĖDARNA // Summary
Water mills and ponds of the Kvėdarna region

 

LLT:2007-21/8-43/EL

2007 08 24

Janina Morkūnienė. Odų ir kailių naminio išdirbimo lokaliniai tapatumai
/KVĖDARNA // Summary
The sameness of fur processing by local skinners

 

LLT:2007-20/7-42/EL

2007 08 24

Janina Morkūnienė. Kinkomasis transportas valstiečių ūkinėje veikloje
/KVĖDARNA // Summary
The role and importance of harness transport in the peasant economy

 

LLT:2007-17/6-39/EL

2007 08 21

Irena Regina Merkienė. Asmeniškai išgyventas etninis kultūrinis tapatumas naratyve: Pranas Virakas apie Seredžiaus apylinkes (XIX a. pabaiga – XX a. 6-asis dešimtmetis)
/SEREDŽIUS // Summary
The indivudual experience of ethnic-cultural identy in the narration: Pranas Virakas about the environs of Seredžius (the end of the 19th cent.– the 6th decade of the 20th cent.)

 

LLT:2007-16/5-38/EL

2007 08 21

Laura Piškinaitė-Kazlauskienė. Žvejyba Nemune tarp Kauno ir Smalininkų
/SEREDŽIUS // Summary
Fishing in the Nemunas river between Kaunas and Smalininkai

 

LLT:2007-15/4-37/EL

2007 08 21

Inga Nėnienė. Seredžiaus krašto moterų drobulės ir skepetos
/SEREDŽIUS // Summary
Seredžius country women’s linen cloths and herchiefs

 

LLT:2007-14/3-36/EL

2007 08 21

Dovilė Kulakauskienė. Kaip Seredžiaus krašto vaikai naudoja elementariąją magiją
/SEREDŽIUS // Summary
How the children of Seredžius’ country used the elementary magic art

 

LLT:2007-13/2-35/EL

2007 08 21

Aušra Simoniukštytė. Seredžiaus romai
/SEREDŽIUS // Summary
The Roma people of Seredžius

 

LLT:2007-12/1-34/EL

2007 08 21

Eligijus Juvencijus Morkūnas. Vandens malūnai
/SEREDŽIUS // Summary
Water mills