Istorija / History

LLT:2023-14/119-348/HI

2023 05 04

Libertas Klimka. Bažnytiniai varpai Kazlų Rūdos valsčiuje
/KAZLŲ RŪDA // Santrauka / Summary
Church bells in Kazlų Rūda Valsčius

   

LLT:2023-13/118-347/HI

2023 05 04

Vilija Grincevičienė. Gudelių pradinė mokykla laiko tėkmėje
/KAZLŲ RŪDA // Santrauka / Summary
Gudeliai Primary School in the flow of time
   

LLT:2023-12/117-346/HI

2023 05 04

Marija Rupeikienė, Antanas Rupeika. Kazlų Rūdos apylinkių sakralinių pastatų ir parapijų trobesių architektūra
/KAZLŲ RŪDA // Santrauka / Summary
Architecture of sacred and parish buildings in the area of Kazlų Rūda
   

LLT:2023-11/116-345/HI

2023 04 27

Dalė Puodžiukienė. Dvarų sodybos: sklaida ir architektūros bruožai
/NAUJAMIESTIS // Santrauka / Summary
   

LLT:2023-8/115-342/HI

2023 03 23

Povilas Šverebas. Žarėnų parapijos bažnyčių varpinės ir varpai
/ŽARĖNAI // Santrauka / Summary
The belfries and bells of the Žarėnai parish churches

   

LLT:2023-7/114-341/HI

2023 03 23

Marija Rupeikienė, Antanas Rupeika. Žarėnų valsčiaus sakralinių pastatų ir parapijų
trobesių architektūra

/ŽARĖNAI // Santrauka / Summary
The architecture of sacral buildings and parish houses in the area of Žarėnai
   

LLT:2023-5/113-339/HI

2023 02 03

Regimanta Stankevičienė. Alksnėnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios dailės vertybės
/PILVIŠKIAI // Santrauka  / Summary
Art valuables of the Alksnėnai Church of the Assumption of the Virgin Mary
   

LLT:2023-4/112-338/HI

2023 02 03

Marija Rupeikienė, Antanas Rupeika. Pilviškių apylinkių sakralinių pastatų ir parapijų trobesių architektūra
/PILVIŠKIAI // Santrauka  / Summary
Architecture of sacral and parsonage buildings in Pilviškiai area
   

LLT:2021-5/111-332/HI

2021 06 16

Marija Rupeikienė, Antanas Rupeika. Kamajų apylinkių architektūros bruožai
/KAMAJAI // Santrauka  / Summary
The features of architecture in the area of Kamajai

 

 

LLT:2017-22/110-322/HI

2017 12 29

Andrius Tumavičius. Baudžiamoji akcija prieš kolaboravimu su sovietais kaltintus Onuškio valsčiaus gyventojus
/ONUŠKIS // Santrauka  / Summary
A punitive action against Onuškis Valsčius people accused of collaboration with the Soviets

 

 

LLT:2017-21/109-321/HI

2017 12 29

Marija Rupeikienė, Antanas Rupeika. Onuškio valsčiaus sakralinių pastatų ir parapijų trobesių architektūra
/ONUŠKIS // Santrauka  / Summary
The architecture of sacral and parish buildings in Onuškis Valsčius

 

 

LLT:2017-15/108-315/HI

2017 11 23

Antanas Svetikas. Kooperacija Ramygaloje ir jos apylinkėse
/RAMYGALA // Santrauka  / Summary
Co-operation in Ramygala and its area

 

 

LLT:2017-8/107-308/HI

2017 07 21

Marija Rupeikienė, Antanas Rupeika. Babtų apylinkių dvarų sodybų architektūra
/BABTAI // Santrauka  / Summary
The architecture of manor buildings in the area of Babtai

 

 

LLT:2017-6/106-306/HI

2017 07 19

Marija Rupeikienė, Antanas Rupeika. Babtų apylinkių sakralinių pastatų kompleksų ir parapijų trobesių architektūra
/BABTAI // Santrauka  / Summary
The architecture of sacral and parish buildings in the area of Babtai

 

 

LLT:2016-53/105-300/HI

2016 12 30

Jonas Sireika. Šeduvos valsčiaus savivaldybė 1918–1940 metais
/ŠEDUVA // Santrauka  / Summary
Local government of Šeduva rural district in 1918–1940

LLT:2016-51/104-298/HI

2016 12 30

Aurelija Malinauskaitė. Partizaninis judėjimas Šeduvos krašte 1944–1953 metais
/ŠEDUVA // Santrauka  / Summary
Partisan activity in the area of Šeduva in 1944–1953

 

 

LLT:2016-43/103-290/HI

2016 12 30

Vytautas Jokubauskas. Lietuvos Nepriklausomybės kovų epizodai Ramygalos apylinkėse
/RAMYGALA // Santrauka  / Summary
Some episodes of battles for Lithuania’s Independence in Ramygala area

 

 

LLT:2016-42/102-289/HI

2016 12 30

Arūnas Astramskas. Ramygalos parapija ir valsčius XIX amžiuje
/RAMYGALA // Santrauka  / Summary
Some episodes of battles for Lithuania’s Independence in Ramygala area

 

 

LLT:2016-29/97-276/HI

2016 12 29

Algirdas Petrulis. Sąjūdžio ištakos ir sklaida kupiškėnų krašte
/KUPIŠKIS // Santrauka  / Summary
The sources of Sąjūdis movement and its spread in Kupiškis area

 

 

LLT:2016-28/96-275/HI

2016 12 29

Eleonora Vaičeliūnienė. Prisiminus spaudos istoriją
/KUPIŠKIS // Santrauka  / Summary
The press history remembered

 

 

LLT:2016-27/95-274/HI

2016 12 29

Lina Matiukaitė. Kupiškio krašto bibliotekų istorijos fragmentai
/KUPIŠKIS // Santrauka  / Summary
The libraries in Kupiškis area: fragments of history. The first libraries in the Kupiškis land

 

 

LLT:2016-26/94-273/HI

2016 12 29

Vaidas Petrulis. Architektūrinė ir urbanistinė Kupiškio raida sovietiniais metais
/KUPIŠKIS // Santrauka  / Summary
Architecture and urban development of Kupiškis in Soviet times

 

 

LLT:2016-25/93-272/HI

2016 12 29

Jonas Minkevičius. Kupiškio valsčiaus liaudies architektūra
/KUPIŠKIS // Santrauka  / Summary
The folk architecture in the area of Kupiškis

 

 

LLT:2016-24/92-271/HI

2016 12 29

Aldona Ramanauskienė. Melioratorių veiklos dešimtmečiai
/KUPIŠKIS // Santrauka  / Summary
The decades of land reclamations

 

 

LLT:2016-23/91-270/HI

2016 12 29

Danutė Baronienė. Ugniagesiai ir jų veikla Kupiškio krašte. Iš priešgaisrinės tarnybos istorijos
/KUPIŠKIS // Santrauka  / Summary
The fire-fighters and their activities in Kupiškis area. From the history of the Fire Department

 

 

LLT:2016-22/90-269/HI

2016 12 29

Ieva Bobinaitė. Adomo Petrausko muziejaus masinės gamybos sieninių religinių paveikslų kolekcija. Uoginių kapinių koplyčios Kryžiaus kelio stotys
/KUPIŠKIS // Santrauka  / Summary
A collection of religious wall paintings of mass production in the Adomas Petrauskas Museum. Stations of the Cross at the Uoginiai Cemetery Chapel

 

 

LLT:2016-21/89-268/HI

2016 12 29

Minijus Pučėta. Numizmatinis rinkinys Kupiškio etnografijos muziejuje
/KUPIŠKIS // Santrauka  / Summary
A numismatic collection in Kupiškis Ethnographic Museum

 

 

LLT:2016-20/88-267/HI

2016 12 29

Edita Jankauskienė. Partizaninis ginkluotas pasipriešinimas ir jo slopinimas Kupiškio valsčiuje 1944–1953 metais
/KUPIŠKIS // Santrauka  / Summary
Armed resistance of partisans and its suppression in Kupiškis Valsčius in 1944-1953

 

 

LLT:2016-19/87-266/HI

2016 12 29

Aušra Jonušytė. Pokario metų tremtiniai kupiškėnai ir jų likimas
/KUPIŠKIS // Santrauka  / Summary
Kupiškis dwellers deported after the WWII and their fate

 

 

LLT:2016-18/86-265/HI

2016 12 29

Arūnas Bubnys. Masinės sovietinių aktyvistų ir žydų žudynės Kupiškyje 1941 metais
/KUPIŠKIS // Santrauka  / Summary
Mass killings of Soviet activists and Jews in Kupiškis in 1941

 

 

LLT:2016-17/85-264/HI

2016 12 29

Simonas Jurkštaitis. Kupiškio žydų bendruomenės istorija iki Antrojo pasaulinio karo
/KUPIŠKIS // Santrauka  / Summary
History of Jewish community in Kupiškis before the WWII

 

 

LLT:2016-16/84-263/HI

2016 12 28

Aldona Vasiliauskienė. Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios ir parapijos istorija
/KUPIŠKIS // Santrauka  / Summary
Kupiškis Church of Ascension of Christ to Heaven and parish history

 

 

LLT:2016-15/83-262/HI

2016 12 28

Dalia Klajumienė. Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios architektūra ir dailės kūriniai
/KUPIŠKIS // Santrauka  / Summary
The architecture of Palėvenė sacral ensemble and art monuments

 

 

LLT:2016-14/82-261/HI

2016 12 28

Violeta Aleknienė. Palėvenė 1940–2014 metais
/KUPIŠKIS // Santrauka  / Summary
Palėvenė in 1940–2014

 

 

LLT:2016-13/81-260/HI

2016 12 28

Gediminas Grina. Šapalų Grinos ir jų palikuonys
/KUPIŠKIS // Santrauka  / Summary
The Grinos and their progeny in Šapalai Village

 

 

LLT:2016-12/80-259/HI

2016 12 28

Alvydas Totoris. Kupiškio seniūnija XVI–XIX amžiais
/KUPIŠKIS // Santrauka  / Summary
Kupiškis Eldership in the 16th-19th centuries

 

 

LLT:2016-2/79-249/HI

2016 08 08

Marija Rupeikienė, Antanas Rupeika. Kupiškio krašto sakralinių pastatų ir parapijos trobesių architektūra
/KUPIŠKIS // Santrauka  / Summary
The architecture of sacral and parish buildings in the area of Kupiškis

 

 

LLT:2016-1/78-248/HI

2016 05 20

Marija Rupeikienė, Antanas Rupeika. Ramygalos valsčiaus sakralinių pastatų ir parapijų trobesių architektūra
/RAMYGALA // Santrauka  / Summary
The architecture of sacral buildings and parish houses in Ramygala area

 

 

LLT:2015-4/77-244/HI

2015 05 20

Regimanta Stankevičienė. Daujėnų Jėzaus Vardo bažnyčios istorija, architektūra ir dailė
/DAUJĖNAI // Santrauka  / Summary
History, architecture and art of the Jesus Name Church in Daujėnai

 

 

LLT:2015-3/76-243/HI

2015 05 15

Aldona Vasiliauskienė. Daujėnų Švč. Jėzaus Vardo parapija
/DAUJĖNAI // Santrauka  / Summary
The Daujėnai Most Holy Name of Jesus parish

 

 

LLT:2015-2/75-242/HI

2015 05 14

Regimanta Stankevičienė. Daujėnų parapijos Porijų šv. Augustino koplyčios istorija, architektūra ir dailė
/DAUJĖNAI // Santrauka  / Summary
History, architecture and art of Saint Augustine’s chapel in Porijai Village, Daujėnai Parish

 

 

LLT:2014-4/74-237/HI

2014 12 18

Dalia Klajumienė. Palėvenės sakralinio ansamblio architektūra ir dailės paminklai
/KUPIŠKIS // Santrauka  / Summary
The architecture of Palėvenė sacral ensemble and art monuments

 

 

LLT:2014-1/73-234/HI

2014 04 24

Marija Rupeikienė. Užpalių dvaro sodybos ir miestelio sakralinių pastatų bei parapijos trobesių architektūra
/UŽPALIAI // Santrauka  / Summary
The architecture of Užpaliai manor, sacral buildings in the township and parish houses

 

 

LLT:2013-21/72-226/HI

2013 08 14

Tomas Baranauskas. Kartena ir kuršių pilys prie Minijos – vakarinis Ceklio žemės pasienis
/KARTENA // Santrauka  / Summary
Kartena and Curonian Castles at the Minija River and western frontier of the Ceklis Land

 

 

LLT:2013-5/71-210/HI

2013 04 29

Raimondas Daniliauskas. Žemės ūkio raida Sintautų krašte XX amžiuje 
/SINTAUTAI // Santrauka  / Summary
Development of agriculture in Sintautai area in the 20th century

 

 

LLT:2013-4/70-209/HI

2013 04 26

Filomena Kavoliutė. Trys didžiosios kraštovaizdžio kaitos Sintautų krašte 
/SINTAUTAI // Santrauka  / Summary
Three main changes in the landscape of Sintautai land

 

 

LLT:2012-11/69-204/HI

2012 11 30

Stanislovas Buchaveckas. Kai kurie Sintautų valsčiaus mokyklų veiklos 1940–1944 metais (bolševikmečiu ir nacmečiu) aspektai 
/SINTAUTAI // Santrauka  / Summary
Some aspects of school activities in Sintautai area in 1940–1944 (Bolshevik and Nazi time)

 

 

LLT:2012-8/68-201/HI

2012 08 29

Dainius Noreika. Antisovietinis pasipriešinimas Salako krašte 1944–1951 metais
/SALAKAS // Santrauka  / Summary
Anti-Soviet resistance in Salakas area in 1944–1951

 

 

LLT:2012-5/67-198/HI

2012 05 02

Jonas Vėlyvis. Šiandienos socialinė padėtis ir galima perspektyva Europos Sąjungoje
/VEPRIAI // Santrauka  / Summary
Today‘s social situation and its outlook in European Union

 

LLT:2011-4/66-185/HI

2011 04 04

Marija Rupeikienė. Veprių krašto dvarų sodybų ir sakralinių pastatų architektūra
/VEPRIAI // Santrauka  / Summary
The architecture of manor and sacral buildings in Vepriai area

 

LLT:2011-2/65-183/HI

2011 02 07

Povilas Spurgevičius. Upninkų šv. arkangelo Mykolo ir Veprių Švč. Mergelės Marijos Rožinio Karalienės bažnyčios: istorinė apžvalga ir meninis sprendimas
/VEPRIAI // Santrauka  / Summary
Historical review and artistic solution of St. Michael the Archangel Church in Upninkai and Holy Virgin Mary the Queen of the Rosary Church in Vepriai

 

LLT:2010-44/64-181/HI

2010 12 06

Skirmantė Smilingytė-Žeimienė. Gardamo šv. Roko bažnyčia
/ŽEMAIČIŲ NAUMIESTIS // Santrauka  / Summary
The Saint Roch Church in Gardamas

 

LLT:2010-43/63-180/HI

2010 11 02

Dalia Vasiliūnienė. Žemaičių Naumiesčio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia: istorija ir architektūra
/ŽEMAIČIŲ NAUMIESTIS // Santrauka  / Summary
History and Architecture of the Church of St. Michael the Archangel in Žemaičių Naumiestis

 

LLT:2010-42/62-179/HI

2010 10 18

Jūratė Vaškevičiūtė. Pogrindinės moksleivių organizacijos 1944–1953 m. Skaudvilės mokyklose
/SKAUDVILĖ // Santrauka / Summary
The underground organisations of students in Skaudvilė schools in 1944–1953

 

LLT:2010-41/61-178/HI

2010 10 11

Raimonda Ragauskienė. Stakliškių istorinė raida iki XIX amžiaus
/JIEZNAS. STAKLIŠKĖS// Santrauka  / Summary
Historical development of Stakliškės in the 19th century

 

LLT:2010-27/59-164/HI

2010 07 07

Regimanta Stankevičienė. Žemaičių Naumiesčio bažnyčios dailės paveldas
/ŽEMAIČIŲ NAUMIESTIS // Santrauka  / Summary
The art heritage in the church of Žemaičių Naumiestis

 

LLT:2010-24/58-161/HI

2010 06 14

Raimonda Ragauskienė. Istoriniai Stakliškių šaltiniai
/JIEZNAS. STAKLIŠKĖS // Santrauka  / Summary
Historical resources of Stakliškės

 

LLT:2010-23/57-160/HI

2010 06 07

Povilas Šverebas. Skaudvilės buvusio valsčiaus katalikų bažnyčių varpinės ir varpai
/SKAUDVILĖ // Santrauka  / Summary
The bells and belfries in Skaudvilė Valsčius

 

LLT:2010-20/56-157/HI

2010 05 17

Tomas Petreikis. Endriejavo valstietiškoji knygos kultūra: XIX a. vidurys–1944 metai
/ENDRIEJAVAS // Santrauka  / Summary
The peasant culture of books in Endriejavas: from end-19th c. to 1944

 

LLT:2010-13/55-150/HI

2010 03 29

Gabija Surdokaitė. Degučių bažnyčios liturginiai rūbai, indai ir kiti reikmenys 
/ŽEMAIČIŲ NAUMIESTIS // Santrauka  / Summary
Degučiai church ornaments and other outfits

 

LLT:2010-9/54-146/HI

2010 03 01

Bronius Deksnys. Senasis Onuškis, 400 metų vadintas Hanušiškiais
/JUODUPĖ. ONUŠKIS // Santrauka / Summary
The Old Onuškis called Hanuszyszki for 400 years

 

LLT:2010-8/53-145/HI

2010 02 22

Darius Juodis. Partizaninė kova Stakliškių apylinkėse 1944–1953 metais
/JIEZNAS. STAKLIŠKĖS // Santrauka / Summary
The fights of partisans in Stakliškės Valsčius (1944 -1953)

 

LLT:2010-7/52-144/HI

2010 02 17

Vladas Terleckas. Permaininga kredito kooperacijos Plungėje istorija (1883–1949)
/PLUNGĖ // Santrauka / Summary
Mutable history of credit cooperation in Plungė (1893–1949)

 

LLT:2010-5/51-142/HI

2010 02 01

Aleksandra Aleksandravičiūtė. Degučių Šv. Vincento Ferero bažnyčios dailės paveldas
/ŽEMAIČIŲ NAUMIESTIS // Santrauka  / Summary
The art heritage in the Degučiai Church of St. Vincent Ferrero 

 

LLT:2010-4/50-141/HI

2010 01 25

Vladas Terleckas. Kazlų Rūdos kredito kooperatyvai 1923–1949 metais
/KAZLŲ RŪDA // Santrauka / Summary
Kazlų Rūda credit cooperatives in 1923–1949
 

LLT:2010-3/49-140/HI

2010 01 18

Vladas Terleckas. Panemunėlio kredito kooperacijos istorijos bruožai (1924–1949)
/PANEMUNĖLIS // Santrauka / Summary
Historical traits of credit cooperation in Panemunėlis (1924–1949)
 

LLT:2010-2/48-139/HI

2010 01 11

Vladas Terleckas. Trumpa, bet turtinga Skaudvilės kredito kooperacijos istorija (1920–1949)
/SKAUDVILĖ // Santrauka / Summary
A short but rich history of Skaudvilės credit cooperation (1920–1949)

 

LLT:2010-1/47-138/HI

2010 01 04

Vladas Terleckas. Gelgaudiškio kredito kooperatyvas 1927–1948 metais
/GELGAUDIŠKIS // Santrauka / Summary
Gelgaudiškis Credit Cooperative in 1927–1948

 

LLT:2009-48/46-136/HI

2009 12 21

Gabija Surdokaitė. Degučių bažnyčios tapyba 
/ŽEMAIČIŲ NAUMIESTIS // Santrauka  / Summary
The paintings in the church of Degučiai

 

LLT:2009-45/45-133/HI

2009 11 30

Povilas Spurgevičius. Obelių šv. Onos bažnyčia: istorija ir menas 
/OBELIAI. KRIAUNOS // Santrauka / Summary
The St. Ann Church in Obeliai: history and art

 

LLT:2009-43/44-131/HI

2009 11 16

Vytautas Lesčius. Nepriklausomybės kovos Giedraičių krašte 1918–1920 metais 
/GIEDRAIČIAI // Santrauka / Summary
The independence fights in the land of Giedraičiai in 1918–1920

 

LLT:2009-39/43-127/HI

2009 10 19

Algimantas Miškinis. Gruzdžių istorinė urbanistinė raida
/GRUZDŽIAI  // Santrauka / Summary
Historical urban development of Gruzdžiai

 

LLT:2009-38/42-126/HI

2009 10 12

Arūnas Gumuliauskas. Gruzdžių ir Šakynos MTS vaidmuo kaimo sovietizacijos procese  
/GRUZDŽIAI // Santrauka / Summary
The role of Gruzdžiai and Šakyna MTS in sovietisation of the rural area

 

LLT:2009-37/41-125/HI

2009 10 05

Arūnas Gumuliauskas. Kolektyvizacija Gruzdžių valsčiuje  
/GRUZDŽIAI // Santrauka / Summary
Formation of kolkhozes in Gruzdžiai Valsčius

 

LLT:2009-36/40-124/HI

2009 09 28

Povilas Spurgevičius. Gruzdžių bažnyčia: istorija ir meninės vertybės 
/GRUZDŽIAI // Santrauka / Summary
Gruzdžiai church: history and art values

 

LLT:2009-34/39-122/HI

2009 09 14

Edmundas Rimša. Šakynos ir Gruzdžių herbai
/GRUZDŽIAI // Santrauka / Summary
The blazonry of Šakyna and Gruzdžiai 

 

LLT:2009-33/38-121/HI

2009 09 07

Aurelija Malinauskaitė. Partizaninis judėjimas Gruzdžių krašte 1944–1953
/GRUZDŽIAI // Santrauka / Summary
Partisan groups in the land of Gruzdžiai in 1944–1953

 

LLT:2009-32/37-120/HI

2009 08 31

Povilas Spurgevičius. Šiupylių, arba Zamūšės, bažnyčios ir parapijos istorijos bruožai 
/GRUZDŽIAI // Santrauka  / Summary
The historical features of the Šiupyliai, or Zamūšė, church ant the parish

 

LLT:2009-31/36-119/HI

2009 08 24

Vidmantas Daugirdas. Gruzdžių valsčiaus ir jo gyventojų raida 
/GRUZDŽIAI // Santrauka  / Summary
The development of Gruzdžiai Valsčius and its population 

  

LLT:2009-21/35-109/HI

2009 06 15

Edmundas Rimša. Baisogalos herbas 
/BAISOGALA  // Santrauka / Summary
The coat of arms of Baisogala

 

LLT:2009-20/34-108/HI

2009 06 08

Regina Laukaitytė. Valkininkų stačiatikiai  
/VALKININKAI // Santrauka / Summary
The Orthodox believers in Valkininkai 

 

LLT:2009-18/33-106/HI

2009 05 25

Povilas Spurgevičius. Gelvonų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia ir pranciškonų vienuolynas  
/GELVONAI // Santrauka  / Summary
Gelvonai Blessed Virgin Mary Church and Franciscan monastery

 

LLT:2009-9/32-97/HI

2009 03 23

Zamūšės (Šiupylių) parapijos 1623 m. steigimo ir 1788 m. inventoriaus dokumentai. Publikaciją iš lenkų kalbos išvertė ir parengė Aivas Ragauskas  
/GRUZDŽIAI // Santrauka / Summary
The documents on foundation (1623) and inventory (1788) of Zamūšė (Šiupyliai) parish

 

LLT:2008-11/30-88/HI

2008 10 21

Mindaugas Pocius. Antisovietinis ginkluotas pasipriešinimas Valkininkų krašte 1944–1949 metais
/VALKININKAI 

 

LLT:2007-47/25-69/HI

2007 07 30

1662 metų Papilės miestelio bei valsčiaus inventorius. Tekstą iš senosios lenkų kalbos į lietuvių kalbą išvertė ir įvadą parašė Rita Regina Trimonienė
/PAPILE II, III // Summary
The 1662 Inventory of Papilė Town and Valsčius. Translated from old Polish language into Lithuanian and the introduction written by Rita Regina Trimonienė

 

LLT:2007-46/24-68/HI

2007 09 06

Alfredas Rukšėnas. Papilės valsčius pirmaisiais vokiečių okupacijos 1941-ųjų metų mėnesiais
/PAPILE II, III // Summary
Papilė Valsčius in the early months of German occupation in 1941

 

LLT:2007-43/23-65/HI

2007 09 05

Vytenis Almonaitis. Laukuvos apylinkės kryžiuočių karo kelių aprašymų duomenimis
/LAUKUVA I 
// Summary
Laukuva environs by the crusaders’ war roads descriptions data

 

LLT:2007-42/22-64/HI

2007 09 05

Romas Batūra. Laukuvos žemė Medvėgalio prieigų gynyboje XIV amžiuje
/LAUKUVA I /
/ Summary
Laukuva land in the Medvėgalis’ approaches defense in the 14th cent.

 

LLT:2007-41/21-63/HI

2007 09 05

Jonas Drungilas. Laukuvos apylinkių bajorija XVI–XVIII amžiuje
/LAUKUVA I /
/ Summary
The nobility of Laukuva environs in the 16th–18th cent.-s

 

LLT:2007-40/20-62/HI

2007 09 05

Dalia Klajumienė. Laukuvos ir Požerės bažnyčių interjerų dekoro paveldas
/LAUKUVA I 
// Summary
The décor heritage of Laukuva and Požerė churches interiors

 

LLT:2007-39/19-61/HI

2007 09 05

Vilma Karvelytė-Balbierienė. Laukuvos miestelio ir Juodainių gyvenvietės architektūros kultūrologiniai tyrimai
/LAUKUVA I 
// Summary
The cultorological research of Laukuva town and Juodainiai settlement architecture

 

LLT:2007-38/18-60/HI

2007 09 05

Stanislovas Buchaveckas. Laukuvos gimnazija 1943–1944 metais
/LAUKUVA I 
// Summary
The gymnasium of Laukuva in 1943–1944

 

LLT:2007-35/17-57/HI

2007 08 28

Edvardas Gudavičius. Kernavės žemė ir valsčius iki 1564–1566 metų administracinės reformos
/MUSNINKAI. KERNAVĖ. ČIOBIŠKIS /
/ Summary
The land and valsčius (a small self-governing district) till the administrative reform of 1564–1566

 

LLT:2007-34/16-56/HI

2007 08 28

Vytautas Merkys. Lietuvių kalbos vartojimo bažnyčioje ir lietuviškos spaudos plitimo sąsajos 1870–1914 metais
/MUSNINKAI. KERNAVĖ. ČIOBIŠKIS
/ Summary
The connections between the Lithuanian language usage in the church and the spread of the Lithuanian press in 1870–1914

 

LLT:2007-33/15-55/HI

2007 08 28

Stanislovas Buchaveckas. Musninkų valsčius nacių okupacijos metais
/MUSNINKAI. KERNAVĖ. ČIOBIŠKIS /
/ Summary
The valsčius of Musninkai in the period of nazi occupation

 

LLT:2007-32/14-54/HI

2007 08 28

Stanislovas Buchaveckas. Musninkų valsčiaus mokyklos 1939–1944 metais
/MUSNINKAI. KERNAVĖ. ČIOBIŠKIS /
/ Summary
The schools of Musninkai valsčius in 1939–1944

 

LLT:2007-28/10-50/HI

2007 08 28

Rita Regina Trimonienė. Papilės istorija nuo XIII iki XVI amžiaus
/PAPILĖ I /
/ Summary
The history of Papilė since the 13th cent. until the 16th cent.

 

LLT:2007-27/9-49/HI

2007 08 28

Jonas Sireika. Papilės valsčiaus administracinė ir politinė raida 1918–1940 metais
/PAPILĖ I // Summary
The administrative and political development of Papilė valsčius in 1918–1940

 

LLT:2007-26/8-48/HI

2007 08 28

Ričardas Čepas. Papilės valsčiaus savivaldybė 1918–1940 metais
/PAPILĖ I // Summary
The self-governing body of Papilė valsčius  in 1918–1940

 

LLT:2007-25/7-47/HI

2007 08 28

Irena Šutinienė. Žydai ir holokaustas Papilės gyventojų atmintyje
/PAPILĖ I // Summary
The Jews and the Holocaust in memories  of Papilė population

 

LLT:2007-24/6-46/HI

2007 08 28

Jonas Milius.Papilės valsčiaus kaimų ūkio ir kraštovaizdžio kaita XX amžiuje
/PAPILĖ I /
/ Summary
The change of Papilė valsčius villages  economy and landscape in the 20th cent.

 

LLT:2007-19/5-41/HI

2007 08 24

Vida Girininkienė. Paragaudžio dvaro savininkas Antanas Montvila
/KVĖDARNA/ / Summary
Antanas Montvila, the landlord of Paragaudis

 

LLT:2007-10/3-32/HI

2007 08 21

Romas Batūra. Pieštvės pilis Lietuvos gynyboje. Legendinės Lietuvos pradžios pilis
/SEREDŽIUS // Summary
The castle of Pieštvė in Lithuania's defense. A legendary castle of Lithuania's begining

 

LLT:2007-9/2-31/HI

2007 08 21

Vytenis Almonaitis. Vokiečių ordino Dubysos pilis
/SEREDŽIUS // Summary
The German Order Castle of Dubysa

 

LLT:2007-8/1-30/HI

2007 08 21

Povilas Spurgevičius. Seredžiaus bažnyčios istorija
/SEREDŽIUS // Summary
The history of Seredžius church