Skelbti darbai

www.llt.lt 

Čia chronologiškai rašomi visi geologijos, geografijos, biologijos, archeologijos, istorijos, etnologijos, kalbotyros, tautosakos, sociologijos mokslo darbai, paskelbti svetainėje www.llt.lt elektroniniame serialiniame leidinyje „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ ISSN 2029-0799 nuo pirmojo straipsnio paskelbimo jame 2006 11 21.

2023 m. 

 
LLT:2023-17/44-351/LI KALBA

2023 08 16

Dovilė Tamulaitienė

Gražiškių valsčiaus vandenvardžiai

Santrauka / Summary

GRAŽIŠKIAI

LLT:2023-16/43-350/LI KALBA

2023 05 04

Ona Laima Gudzinevičiūtė

Substantiva communia šnekamojoje kalboje ir tarmėse

Santrauka / Summary

KELMĖ

LLT:2023-15/5-349/SL SOCIOLOGIJA

2023 05 04

Anelė Vosyliūtė

Nedidelio miesto socialinės problemos

Santrauka / Summary

KAZLŲ RŪDA

LLT:2023-14/119-348/HI ISTORIJA

2023 05 04

Libertas Klimka

Bažnytiniai varpai Kazlų Rūdos valsčiuje

Santrauka / Summary

KAZLŲ RŪDA

LLT:2023-13/118-347/HI ISTORIJA

2023 05 04

Vilija Grincevičienė

Gudelių pradinė mokykla laiko tėkmėje

Santrauka / Summary

KAZLŲ RŪDA

LLT:2023-12/117-346/HI ISTORIJA

2023 05 04

Marija Rupeikienė,
Antanas Rupeika

Kazlų Rūdos apylinkių sakralinių pastatų
ir parapijų trobesių architektūra

Santrauka / Summary

KAZLŲ RŪDA

LLT:2023-11/116-345/HI ISTORIJA

2023 04 27

Dalė Puodžiukienė

Dvarų sodybos: sklaida ir architektūros
bruožai

Santrauka / Summary

NAUJAMIESTIS

LLT:2023-10/23-344/BL BIOLOGIJA

2023 03 23

Andrius Kuliešis

Žarėnų krašto miškai

Santrauka / Summary

ŽARĖNAI

LLT:2023-9/42-343/LI KALBOTYRA

2023 03 23

Juozas Pabrėža

Žarėnų šnektos fonetinės ypatybės

Santrauka / Summary

ŽARĖNAI

LLT:2023-8/115-342/HI ISTORIJA

2023 03 23

Povilas Šverebas

Žarėnų parapijos bažnyčių varpinės ir varpai

Santrauka / Summary

ŽARĖNAI

LLT:2023-7/114-341/HI ISTORIJA

2023 03 23

Marija Rupeikienė,
Antanas Rupeika

Žarėnų valsčiaus sakralinių pastatų ir parapijų
trobesių architektūra

Santrauka / Summary

ŽARĖNAI

LLT:2023-6/10-340/FL TAUTOSAKA

2023 03 17

Dava Vyčinienė

Ramygalos krašto dainuojamoji tradicija

Santrauka / Summary

RAMYGALA

LLT:2023-5/113-339/HI ISTORIJA

2023 02 03

Regimanta Stankevičienė

Alksnėnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo
į dangų bažnyčios dailės vertybės

Santrauka / Summary

PILVIŠKIAI

LLT:2023-4/112-338/HI ISTORIJA

2023 02 03

Marija Rupeikienė,
Antanas Rupeika

Pilviškių apylinkių sakralinių pastatų
ir parapijų trobesių architektūra

Santrauka / Summary

PILVIŠKIAI

LLT:2023-3/74-337/EL ETNOLOGIJA

2023 02 03

Eligijus Juvencijus Morkūnas, Gražina Teodora Morkūnienė

Malūnai Pilviškių apylinkėse Lietuvos
nepriklausomybės metais (iki 1940 metų)

Santrauka / Summary

PILVIŠKIAI

LLT:2023-2/73-336/EL ETNOLOGIJA

2023 02 03

Libertas Klimka

Kalendorinių papročių pabiros Pilviškių apylinkėse

Santrauka / Summary

PILVIŠKIAI

LLT:2023-1/22-335/BL BIOLOGIJA

2023 02 03

Daiva Patalauskaitė

Pilviškių apylinkių augalija

Santrauka / Summary

PILVIŠKIAI

2022 m. 

 
LLT:2022-2/41-334/LI KALBOTYRA

2022 12 30

Kazimieras Garšva

Lietuva, lietuviai ir mūsų kalba

Santrauka / Summary

RAMYGALA

LLT:2022-1/40-333/LI KALBOTYRA

2022 12 30

Dovilė Tamulaitienė

Gražiškių valsčiaus vietovardžiai (tarpukario duomenys)

Santrauka / Summary

GRAŽIŠKIAI

2021 m. 

 
LLT:2021-5/111-332/HI ISTORIJA

2021 06 16

Marija Rupeikienė,
Antanas Rupeika

Kamajų apylinkių architektūros bruožai

Santrauka / Summary

KAMAJAI

LLT:2021-4/31-331/GL GEOLOGIJA

2021 06 02

Valentinas Baltrūnas,
Bronislavas Karmaza

Naujamiesčio apylinkių Žemės gelmių
sandaros ir paviršiaus ypatybės

Santrauka / Summary

NAUJAMIESTIS

LLT:2021-3/30-330/GL GEOLOGIJA

2021 03 24

Valentinas Baltrūnas

Grinkiškio ir Pašušvio apylinkių Žemės
gelmių sandara ir paviršiaus ypatybės

Santrauka / Summary

GRINKIŠKIS

LLT:2021-2/72-329/EL ETNOLOGIJA

2021 01 19

Alfonsas Motuzas

Kelmės valsčiaus katalikų liaudies
pamaldumo praktikos

Santrauka / Summary

KELMĖ

LLT:2021-1/4-328/SL SOCIOLOGIJA

2021 01 19

Kęstutis Ralys

Katalikų Bažnyčios dvasinio požiūrio
į šeimą ir socializacijos proceso dermė
Lietuvoje ir mano Kelmėje – tėviškės
parapijoje

Santrauka / Summary

KELMĖ

2020 m. 

 
LLT:2020-1/39-327/LI KALBOTYRA

2020 12 03

Rima Bakšienė

Pilviškių šnekta: tyrimai ir XXI amžiaus
pradžios padėtis

Santrauka / Summary

PILVIŠKIAI

2018 m. 

 
LLT:2018-1/29-326/GL GEOLOGIJA

2018 11 28

Ieva Švarcaitė

Vaiguvos valsčiaus gamtinio landšafto litogeninis pagrindas

Santrauka / Summary

VAIGUVA

2017 m. 

 
LLT:2017-25/38-325/LI KALBOTYRA 

2017 12 29

Laimutis Bilkis

Onuškio vandenvardžiai

Santrauka / Summary

ONUŠKIS

LLT:2017-24/37-324/LI KALBOTYRA 

2017 12 29

Asta Leskauskaitė

Onuškio šnektos eskizas

Santrauka / Summary

ONUŠKIS

LLT:2017-23/71-323/EL ETNOLOGIJA 

2017 12 29

Irma Šidiškienė

Dusmenų apylinkių vestuvės XX a. viduryje

Santrauka / Summary

ONUŠKIS

LLT:2017-22/110-322/HI ISTORIJA 

2017 12 29

Andrius Tumavičius

Baudžiamoji akcija prieš kolaboravimu su sovietais kaltintus Onuškio valsčiaus gyventojus

Santrauka / Summary

ONUŠKIS

LLT:2017-21/109-321/HI ISTORIJA 

2017 12 29

Marija Rupeikienė, Antanas Rupeika

Onuškio valsčiaus sakralinių pastatų ir parapijų trobesių architektūra

Santrauka / Summary

ONUŠKIS

LLT:2017-20/21-320/BL BIOLOGIJA 

2017 12 29

Zofija Sinkevičienė

Onuškio apylinkių augalija

Santrauka / Summary

ONUŠKIS

LLT:2017-19/28-319/GL GEOLOGIJA 

2017 12 29

Valentinas Baltrūnas, Bronislovas Karmaza, Violeta Pukelytė

Onuškio apylinkių paviršiaus sandara, paleogeografija ir geopaveldas

Santrauka / Summary

ONUŠKIS

LLT:2017-18/27-318/GL GEOLOGIJA 

2017 12 04

Jonas Satkūnas

Viekšnių apylinkių geologinio paveldo pažinimo takais

Santrauka / Summary

VIEKŠNIAI

LLT:2017-17/26-317/GL GEOLOGIJA 

2017 11 30

Algirdas Gaigalas

Gandingos piliakalnio geologinis pjūvis

Santrauka / Summary

PLUNGĖ

LLT:2017-16/70-316/EL ETNOLOGIJA 

2017 11 30

Jonas Mardosa

Religiniai papročiai ir bendruomeninės religinės apeigos XX a. pirmojoje pusėje

Santrauka / Summary

RAMYGALA

LLT:2017-15/108-315/HI ISTORIJA 

2017 11 23

 Antanas Svetikas   

Kooperacija Ramygaloje ir jos apylinkėse

Santrauka / Summary

RAMYGALA

LLT:2017-14/30-314/AL

ARCHEOLOGIJA 

2017 11 23

Ilona Vaškevičiūtė

Ramygala: seniausioji krašto praeitis

SantraukaSummary

RAMYGALA

LLT:2017-13/69-313/EL

ETNOLOGIJA 

2017 11 23

Inga Pečeliūnienė

Kultūrinė veikla Ramygaloje

SantraukaSummary

RAMYGALA

LLT:2017-12/29-312/AL

ARCHEOLOGIJA 

2017 11 13

Manvydas Vitkūnas

Onuškio apylinkių archeologiniai paminklai

SantraukaSummary

ONUŠKIS

LLT:2017-11/36-311/LI

KALBOTYRA 

2017 08 03

Joana Gruodytė

Pabradės tiltų užrašai: sociolingvistinis aspektas

SantraukaSummary

PABRADĖ

LLT:2017-10/68-310/EL

ETNOLOGIJA 

2017 08 02

Eligijus Juvencijus Morkūnas, Teodora Morkūnienė

Babtų apylinkių malūnai iki XX amžiaus ketvirtojo dešimtmečio pabaigos

SantraukaSummary

BABTAI

LLT:2017-9/67-309/EL

ETNOLOGIJA 

2017 07 26

Jonas Mardosa

Atlaidai ir Verbų sekmadienis Babtų parapijoje liaudiškojo pamaldumo perspektyvoje XX amžiaus pirmojoje pusėje

SantraukaSummary

BABTAI

LLT:2017-8/107-308/HI

ISTORIJA 

2017 07 21

Marija Rupeikienė, Antanas Rupeika

Babtų apylinkių dvarų sodybų architektūra

SantraukaSummary

BABTAI

LLT:2017-7/28-307/AL

ARCHEOLOGIJA 

2017 07 20

Laurynas Kurila, Vida Kliaugaitė

Baliulių pilkapyno tyrinėjimai

SantraukaSummary

PABRADĖ

LLT:2017-6/106-306/HI

ISTORIJA 

2017 07 19

Marija Rupeikienė, Antanas Rupeika

Babtų apylinkių sakralinių pastatų kompleksų ir parapijų trobesių architektūra

SantraukaSummary

BABTAI

LLT:2017-5/35-305/LI

KALBOTYRA

2017 06 28

Daiva Vaišnienė

Vaiguvos šnektos priskyrimo problema: raseiniškiai ar varniškiai?

SantraukaSummary

VAIGUVA

LLT:2017-4/66-304/EL

ETNOLOGIJA

2017 06 15

Auksuolė Čepaitienė

Vaikai ir vaikų auginimas Babtų apylinkėse

SantraukaSummary

BABTAI

LLT:2017-3/9-303/FL

TAUTOSAKA

2017 06 09

Povilas Krikščiūnas

Vietinės realijos ramygališkių sakmėse ir padavimuose

SantraukaSummary

RAMYGALA

LLT:2017-2/34-302/LI

KALBOTYRA

2017 06 08

Gintarė Judžentytė

Savitos sangrąžinio veiksmažodžio formos Babtų apylinkių šnektose

SantraukaSummary

BABTAI

LLT:2017-1/27-301/AL

ARCHEOLOGIJA 

2017 06 07

Ilona Vaškevičiūtė

Iš seniausios Babtų praeities

SantraukaSummary

BABTAI

2016 m. 

 

LLT:2016-53/105-300/HI

ISTORIJA 

2016 12 30

Jonas Sireika

Šeduvos valsčiaus savivaldybė 1918–1940 metais

SantraukaSummary

ŠEDUVA

LLT:2016-52/26-299/AL

ARCHEOLOGIJA 

2016 12 30

Birutė Salatkienė

Šeduvos archeologijos paveldas ir jo tyrimai

SantraukaSummary

ŠEDUVA

LLT:2016-51/104-298/HI

ISTORIJA 

2016 12 30

Aurelija Malinauskaitė

Partizaninis judėjimas Šeduvos krašte 1944–1953 metais

SantraukaSummary

ŠEDUVA

LLT:2016-50/20-297/BL

BIOLOGIJA 

2016 12 30

Daiva Patalauskaitė

Kamajų apylinkių augmenija

SantraukaSummary

KAMAJAI

LLT:2016-49/33-296/LI

KALBOTYRA 

2016 12 30

Dalia Sviderskienė

Kamajų valsčiaus vandenvardžiai

SantraukaSummary

KAMAJAI

LLT:2016-48/32-295/LI

KALBOTYRA 

2016 12 30

Laimutis Bilkis

Šeduvos vandenvardžiai

SantraukaSummary

ŠEDUVA

LLT:2016-47/31-294/LI

KALBOTYRA 

2016 12 30

Vidas Garliauskas

Šeduvos apylinkių istoriniai oikonimai

SantraukaSummary

ŠEDUVA

LLT:2016-46/30-293/LI

KALBOTYRA 

2016 12 30

Janina Švambarytė-Valužienė

Kaip kalbama buvusiame Šeduvos valsčiuje

SantraukaSummary

ŠEDUVA

LLT:2016-45/29-292/LI

KALBOTYRA 

2016 12 30

Violeta Meiliūnaitė

Pietiniai panevėžiškiai: bendrieji Ramygalos šnektos bruožai

SantraukaSummary

RAMYGALA

LLT:2016-44/65-291/EL

ETNOLOGIJA 

2016 12 30

Rasa Račiūnaitė-Paužuolienė

Ramygalos apylinkių šeimos papročiai: vestuvės, gimtuvės, vaikų auklėjimas ir socializacija

SantraukaSummary

RAMYGALA

LLT:2016-43/103-290/HI

ISTORIJA 

2016 12 30

Vytautas Jokubauskas

Lietuvos Nepriklausomybės kovų epizodai Ramygalos apylinkėse

SantraukaSummary

RAMYGALA

LLT:2016-42/102-289/HI

ISTORIJA 

2016 12 30

Arūnas Astramskas

Ramygalos parapija ir valsčius XIX amžiuje

SantraukaSummary

RAMYGALA

LLT:2016-41/15-288/GG

GEOGRAFIJA

2016 12 30

Rimvydas Kunskas

Ramygalos gūbrėtosios kraštovės sandara ir raida

SantraukaSummary

RAMYGALA

LLT:2016-40/101-287/HI ISTORIJA 

2016 12 29

Donata Jutkienė

Henrikas Orakauskas – Kupiškio miesto puošybos pradininkas

Santrauka / Summary

KUPIŠKIS

LLT:2016-39/100-286/HI ISTORIJA 

2016 12 29

Genovaitė Dručkutė

Kupiškis Juozo Baltušio gyvenime ir kūryboje

Santrauka / Summary

KUPIŠKIS

LLT:2016-38/99-285/HI ISTORIJA 

2016 12 29

Aldona Ruseckaitė

Garsioji Babickų šeima

Santrauka / Summary

KUPIŠKIS

LLT:2016-37/98-284/HI ISTORIJA 

2016 12 29

Karolis Rimtautas Kašponis

Prisimenant Algirdą Julių Greimą

Santrauka / Summary

KUPIŠKIS

LLT:2016-36/28-283/LI KALBOTYRA

2016 12 29

Violeta Černė

Muzikos leksika Kupiškėnų žodyne

Santrauka / Summary

KUPIŠKIS

LLT:2016-35/64-282/EL ETNOLOGIJA 

2016 12 29

Aušra Zabielienė

Kupiškio valsčiaus folkloro ansambliai: egzistuojantys ir nebe...

Santrauka / Summary

KUPIŠKIS

LLT:2016-34/63-281/EL ETNOLOGIJA 

2016 12 29

Gaila Kirdienė

Kupiškėnų instrumentinio muzikavimo tradicija

Santrauka / Summary

KUPIŠKIS

LLT:2016-33/62-280/EL ETNOLOGIJA 

2016 12 29

Inga Bendžienė (Cironkaitė)

Kupiškio, Palėvenės ir Palėvenėlės bažnyčių varpai ir skambinimas jais

Santrauka / Summary

KUPIŠKIS

LLT:2016-32/61-279/EL ETNOLOGIJA 

2016 12 29

Arūnas Vaicekauskas

Didžiosios pavasario šventės Kupiškio krašte

Santrauka / Summary

KUPIŠKIS

LLT:2016-31/60-278/EL ETNOLOGIJA 

2016 12 29

Eglė Udraitė

Kupiškėnų bendruomenė ir jos gyvenimas XX amžiuje

Santrauka / Summary

KUPIŠKIS

LLT:2016-30/59-277/EL ETNOLOGIJA 

2016 12 29

Aušra Jurčikonytė

Liaudiška mirties samprata

Santrauka / Summary

KUPIŠKIS

LLT:2016-29/97-276/HI ISTORIJA 

2016 12 29

Algirdas Petrulis

Sąjūdžio ištakos ir sklaida kupiškėnų krašte

Santrauka / Summary

KUPIŠKIS

LLT:2016-28/96-275/HI ISTORIJA 

2016 12 29

Eleonora Vaičeliūnienė

Prisiminus spaudos istoriją

Santrauka / Summary

KUPIŠKIS

LLT:2016-27/95-274/HI ISTORIJA 

2016 12 29

Lina Matiukaitė

Kupiškio krašto bibliotekų istorijos fragmentai

Santrauka / Summary

KUPIŠKIS

LLT:2016-26/94-273/HI ISTORIJA 

2016 12 29

Vaidas Petrulis

Architektūrinė ir urbanistinė Kupiškio raida sovietiniais metais

Santrauka / Summary

KUPIŠKIS

LLT:2016-25/93-272/HI ISTORIJA 

2016 12 29

Jonas Minkevičius

Kupiškio valsčiaus liaudies architektūra

Santrauka / Summary

KUPIŠKIS

LLT:2016-24/92-271/HI ISTORIJA 

2016 12 29

Aldona Ramanauskienė

Melioratorių veiklos dešimtmečiai

Santrauka / Summary

KUPIŠKIS

LLT:2016-23/91-270/HI ISTORIJA 

2016 12 29

Danutė Baronienė

Ugniagesiai ir jų veikla Kupiškio krašte. Iš priešgaisrinės tarnybos istorijos

Santrauka / Summary

KUPIŠKIS

LLT:2016-22/90-269/HI ISTORIJA 

2016 12 29

Ieva Bobinaitė

Adomo Petrausko muziejaus masinės gamybos sieninių religinių paveikslų kolekcija. Uoginių kapinių koplyčios Kryžiaus kelio stotys

Santrauka / Summary

KUPIŠKIS

LLT:2016-21/89-268/HI ISTORIJA 

2016 12 29

Minijus Pučėta

Numizmatinis rinkinys Kupiškio etnografijos muziejuje

Santrauka / Summary

KUPIŠKIS

LLT:2016-20/88-267/HI ISTORIJA 

2016 12 29

Edita Jankauskienė

Partizaninis ginkluotas pasipriešinimas ir jo slopinimas Kupiškio valsčiuje 1944–1953 metais

Santrauka / Summary

KUPIŠKIS

LLT:2016-19/87-266/HI ISTORIJA 

2016 12 29

Aušra Jonušytė

Pokario metų tremtiniai kupiškėnai ir jų likimas

Santrauka / Summary

KUPIŠKIS

LLT:2016-18/86-265/HI ISTORIJA 

2016 12 29

Arūnas Bubnys

Masinės sovietinių aktyvistų ir žydų žudynės Kupiškyje 1941 metais

Santrauka / Summary

KUPIŠKIS

LLT:2016-17/85-264/HI ISTORIJA 

2016 12 29

Simonas Jurkštaitis

Kupiškio žydų bendruomenės istorija iki Antrojo pasaulinio karo

Santrauka / Summary

KUPIŠKIS

LLT:2016-16/84-263/HI ISTORIJA 

2016 12 28

Aldona Vasiliauskienė

Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios ir parapijos istorija

Santrauka / Summary

KUPIŠKIS

LLT:2016-15/83-262/HI ISTORIJA 

2016 12 28

Dalia Klajumienė

Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios architektūra ir dailės kūriniai

Santrauka / Summary

KUPIŠKIS

LLT:2016-14/82-261/HI ISTORIJA 

2016 12 28

Violeta Aleknienė

Palėvenė 1940–2014 metais

Santrauka / Summary

KUPIŠKIS

LLT:2016-13/81-260/HI ISTORIJA 

2016 12 28

Gediminas Grina

Šapalų Grinos ir jų palikuonys

Santrauka / Summary

KUPIŠKIS

LLT:2016-12/80-259/HI ISTORIJA 

2016 12 28

Alvydas Totoris

Kupiškio seniūnija XVI–XIX amžiais

Santrauka / Summary

KUPIŠKIS

LLT:2016-11/25-258/AL ARCHEOLOGIJA 

2016 12 28

Gintautas Zabiela

Kupiškio valsčiaus archeologija

Santrauka / Summary

KUPIŠKIS

LLT:2016-10/14-257/GG GEOGRAFIJA 

2016 12 28

Renė Sankauskienė

Kas gi ta pelkė?

Santrauka / Summary

KUPIŠKIS

LLT:2016-9/19-256/BL BIOLOGIJA 

2016 12 28

Egidijus Bukelskis

Kupiškio marių ichtiologiniai tyrimai

Santrauka / Summary

KUPIŠKIS

LLT:2016-8/13-255/GG GEOGRAFIJA 

2016 12 28

Santa Neimanaitė

Kupiškio tvenkinio geografinė padėtis

Santrauka / Summary

KUPIŠKIS

LLT:2016-7/18-254/BL BIOLOGIJA 

2016 12 28

Sigutis Obelevičius

Kupiškio valsčiaus gamta

Santrauka / Summary

KUPIŠKIS

LLT:2016-6/25-253/GL GEOLOGIJA 

2016 12 28

Gediminas Motuza

Kupiškio krašto geologinis pamatas

Santrauka / Summary

KUPIŠKIS

LLT:2016-5/8-252/FL TAUTOSAKA 

2016 12 28

Daiva Vyčinienė

Kupiškio dainavimo tradicija nuo XX a. pr. iki šių dienų: žvilgsnis į šimto metų istoriją ir raidą

Santrauka / Summary

KUPIŠKIS

LLT:2016-4/58-251/EL

ETNOLOGIJA 

2016 11 23

Rūta Šimonytė-Žarskienė

Tradicinis skudučiavimas Šiaurės rytų Lietuvoje ir Biržų krašte

SantraukaSummary

BIRŽAI

LLT:2016-3/27-250/LI

KALBOTYRA 

2016 11 09

Laura Geržotaitė

Geolingvistinis Babtų apylinkių šnektų tyrimas

SantraukaSummary

BABTAI

LLT:2016-2/79-249/HI

ISTORIJA 

2016 08 08

Marija Rupeikienė, Antanas Rupeika

Kupiškio krašto sakralinių pastatų ir parapijos trobesių architektūra

SantraukaSummary

KUPIŠKIS

LLT:2016-1/78-248/HI

ISTORIJA 

2016 05 20

Marija Rupeikienė, Antanas Rupeika

Ramygalos valsčiaus sakralinių pastatų ir parapijų trobesių architektūra

SantraukaSummary

RAMYGALA

2015 m. 

 

LLT:2015-7/24-247/GL

GEOLOGIJA 

2015 09 07

Aleksandras Šliaupa

Babtų apylinkių Žemės gelmių sandara

SantraukaSummary

BABTAI

LLT:2015-6/26-246/LI

KALBOTYRA 

2015 05 22

Veronika Adamonytė

Daujėnų valsčiaus vietovardžiai

SantraukaSummary

DAUJĖNAI

LLT:2015-5/25-245/LI

KALBOTYRA 

2015 05 21

Aurelija Gritėnienė

Daujėnų krašto skolintinė leksika

SantraukaSummary

DAUJĖNAI

LLT:2015-4/77-244/HI

ISTORIJA 

2015 05 20

Regimanta Stankevičienė

Daujėnų Jėzaus Vardo bažnyčios istorija, architektūra ir dailė

SantraukaSummary

DAUJĖNAI

LLT:2015-3/76-243/HI

ISTORIJA 

2015 05 15

Aldona Vasiliauskienė

Daujėnų Švč. Jėzaus Vardo parapija

SantraukaSummary

DAUJĖNAI

LLT:2015-2/75-242/HI

ISTORIJA 

2015 05 14

Regimanta Stankevičienė

Daujėnų parapijos Porijų šv. Augustino koplyčios istorija, architektūra ir dailė

SantraukaSummary

DAUJĖNAI

LLT:2015-1/23-241/GL

GEOLOGIJA 

2015 05 12

Julius Vainorius

Daujėnų krašto geologinė sandara, reljefas ir paleogeografinė raida

SantraukaSummary

DAUJĖNAI

2014 m. 

 

LLT:2014-7/57-240/EL

ETNOLOGIJA 

2014 12 31

Jolanta Zabulytė

Kupiškio kapinių kryždirbystės paminklai

SantraukaSummary

KUPIŠKIS

LLT:2014-6/22-239/GL

GEOLOGIJA 

2014 12 29

Vytas Mašauskas

Skapiškio valsčiaus dirvožemiai ir jų savybės

SantraukaSummary

SKAPIŠKIS

LLT:2014-5/56-238/EL

ETNOLOGIJA 

2014 12 22

Rimutė Garnevičiūtė

Katalikų laidotuvių apeigos: papročiai ir religingumo raiška (Kupiškio apylinkės, XX a. antroji pusė–XXI a. pradžia)

SantraukaSummary

KUPIŠKIS

LLT:2014-4/74-237/HI

ISTORIJA 

2014 12 18

Dalia Klajumienė

Palėvenės sakralinio ansamblio architektūra ir dailės paminklai

SantraukaSummary

KUPIŠKIS

LLT:2014-3/55-236/EL

ETNOLOGIJA 

2014 11 17

Skaidrė Urbonienė

Kryždirbystė

SantraukaSummary

PAŠVITINYS

LLT:2014-2/54-235/EL

ETNOLOGIJA 

2014 07 03

Skaidrė Urbonienė

Kupiškio krašto kryždirbystės tyrimai sovietmečiu

SantraukaSummary

KUPIŠKIS

LLT:2014-1/73-234/HI

ISTORIJA 

2014 04 24

Marija Rupeikienė

Užpalių dvaro sodybos ir miestelio sakralinių pastatų bei parapijos trobesių architektūra

SantraukaSummary

UŽPALIAI

2013 m. 

 

LLT:2013-28/53-233/EL

ETNOLOGIJA 

2013 09 24

Rimutė Garnevičiūtė

Katalikiškų laidotuvių papročiai Biržų apylinkėse XX a. viduryje–XXI a. pradžioje

SantraukaSummary

BIRŽAI

LLT:2013-27/24-232/LI

KALBOTYRA  

2013 09 09

Juozas Pabrėža

Palangiškių šnekta

SantraukaSummary

PALANGA

LLT:2013-26/24-231/AL

ARCHEOLOGIJA  

2013 09 06

Andra Simniškytė

Užpalių apylinkių pilkapynai: nauji atradimai

SantraukaSummary

UŽPALIAI

LLT:2013-25/52-230/EL

ETNOLOGIJA 

2013 09 05

Irena Stonkuvienė

Vaikų socializacija XX amžiaus pirmosios pusės kaimo bendruomenėje (Kartenos valsčius)

SantraukaSummary

KARTENA

LLT:2013-24/21-229/GL

GEOLOGIJA 

2013 08 21

Aleksandras Šliaupa

Žarėnų apylinkių Žemės gelmių sandara

SantraukaSummary

ŽARĖNAI

LLT:2013-23/17-228/BL

BIOLOGIJA 

2013 08 20

Mindaugas Ilčiukas

Žinduolių, paukščių, roplių, varliagyvių bei vabzdžių įvairovė Užpalių apylinkėse

SantraukaSummary

UŽPALIAI

LLT:2013-22/12-227/GG

GEOGRAFIJA 

2013 08 19

Ieva Baužienė

Užpalių valsčiaus dirvožemių ypatybės žemdirbystės raidos kontekste

SantraukaSummary

UŽPALIAI

LLT:2013-21/72-226/HI

ISTORIJA 

2013 08 14

Tomas Baranauskas

Kartena ir kuršių pilys prie Minijos – vakarinis Ceklio žemės pasienis

SantraukaSummary

KARTENA

LLT:2013-20/51-225/EL

ETNOLOGIJA 

2013 08 13

Goda Povilaitytė

Šventės Kartenoje ir jos apylinkėse

SantraukaSummary

KARTENA

LLT:2013-19/20-224/GL

GEOLOGIJA 

2013 08 12

Valentinas Baltrūnas, Bronislavas Karmaza

Semeliškių apylinkių geomorfologija, paleogeografija, geologiniai ištekliai ir geopaveldas

SantraukaSummary

SEMELIŠKĖS

LLT:2013-18/50-223/EL

ETNOLOGIJA 

2013 08 09

Auksė Noreikaitė

Latviškoji tapatybė

SantraukaSummary

BIRŽAI

LLT:2013-17/49-222/EL

ETNOLOGIJA 

2013 08 08

Ingrida Šlepavičiūtė

Tradicinės pasaulėžiūros reliktai Alantos senolių pasakojimuose

SantraukaSummary

ALANTA

LLT:2013-16/16-221/BL

BIOLOGIJA 

2013 08 07

Gražina Adamonytė

Biržų girios gleivainiai

SantraukaSummary

BIRŽAI

LLT:2013-15/48-220/EL

ETNOLOGIJA 

2013 08 06

Jonas Mardosa

Kamajiškių verbos XX a.–XXI a. pradžioje

SantraukaSummary

KAMAJAI

LLT:2013-14/7-219/FL

TAUTOSAKA 

2013 07 19

Alfonsas Motuzas

Žemaičių Kalvarijos Kalnų giesmių melodijos Kartenoje

SantraukaSummary

KARTENA

LLT:2013-13/6-218/FL

TAUTOSAKA 

2013 07 16

Povilas Krikščiūnas

Sintautiškių dainuojamosios tautosakos savitumai: keletas įžvalgų

SantraukaSummary

SINTAUTAI

LLT:2013-12/11-217/GG

GEOGRAFIJA 

2013 07 05

Rimvydas Kunskas

Sintautų lygumos kraštovės sandara ir raida

SantraukaSummary

SINTAUTAI

LLT:2013-11/47-216/EL

ETNOLOGIJA 

2013 07 04

Eligijus Juvencijus Morkūnas

Malūnai Sintautų apylinkėse XX a. pirmojoje pusėje

SantraukaSummary

SINTAUTAI

LLT:2013-10/10-215/GG

GEOGRAFIJA 

2013 07 03

Aldona Baubinienė

Užpalių apylinkių vandenys ir jų hidrografiniai ypatumai

SantraukaSummary

UŽPALIAI

LLT:2013-9/9-214/GG

GEOGRAFIJA 

2013 07 01

Regina Morkūnaitė

Užpalių apylinkių reljefo pagrindiniai bruožai

SantraukaSummary

UŽPALIAI

LLT:2013-8/19-213/GL

GEOLOGIJA 

2013 06 27

Aleksandras Šliaupa, Valentinas Baltrūnas, Bronislavas Karmaza

Onuškio apylinkių Žemės gelmių sandara ir raida

SantraukaSummary

ONUŠKIS

LLT:2013-7/18-212/GL

GEOLOGIJA 

2013 06 03

Aleksandras Šliaupa, Valentinas Baltrūnas, Bronislavas Karmaza

Aukštadvario apylinkių geologinė sandara

SantraukaSummary

AUKŠTADVARIS

LLT:2013-6/17-211/GL

GEOLOGIJA 

2013 05 29

Aleksandras Šliaupa, Valentinas Baltrūnas, Bronislavas Karmaza

Semeliškių apylinkių geologinė sandara

SantraukaSummary

SEMELIŠKĖS

LLT:2013-5/71-210/HI

ISTORIJA 

2013 04 29

Raimondas Daniliauskas

Žemės ūkio raida Sintautų krašte XX amžiuje

SantraukaSummary

SINTAUTAI

LLT:2013-4/70-209/HI

ISTORIJA 

2013 04 26

Filomena Kavoliutė

Trys didžiosios kraštovaizdžio kaitos Sintautų krašte

SantraukaSummary

SINTAUTAI

LLT:2013-3/16-208/GL

GEOLOGIJA 

2013 03 29

Augustinas Linčius

Šeduvos krašto gamtovaizdžių geomorfologiniai, hidrografiniai ir Žemės plutos geologiniai ypatumai

SantraukaSummary

ŠEDUVA

LLT:2013-2/46-207/EL

ETNOLOGIJA 

2013 02 28

Rita Garškaitė

Šeduvos apylinkių kapinės

SantraukaSummary

ŠEDUVA

LLT:2013-1/15-206/BL

BIOLOGIJA

2013 01 30

Daiva Patalauskaitė

Sintautų apylinkių augmenija

SantraukaSummary

SINTAUTAI

2012 m. 

LLT:2012-12/45-205/EL

ETNOLOGIJA 

2012 12 14

Marija Rupeikienė

Sintautų valsčiaus sakralinių pastatų ir parapijos trobesių architektūra

SantraukaSummary

SINTAUTAI

LLT:2012-11/69-204/HI

ISTORIJA 

2012 11 30

Stanislovas Buchaveckas

Kai kurie Sintautų valsčiaus mokyklų veiklos 1940–1944 metais (bolševikmečiu ir nacmečiu) aspektai

SantraukaSummary

SINTAUTAI

LLT:2012-10/23-203/AL

ARCHEOLOGIJA  

2012 10 29

Vygandas Juodagalvis

Archeologinis Sintautų apylinkių palikimas

SantraukaSummary

SINTAUTAI

LLT:2012-9/22-202/AL

ARCHEOLOGIJA  

2012 09 28

Mindaugas Bertašius

Vilkijos krašto priešistorė

SantraukaSummary

VILKIJA

LLT:2012-8/68-201/HI

ISTORIJA 

2012 08 29

Dainius Noreika

Antisovietinis pasipriešinimas Salako krašte 1944–1951 metais

SantraukaSummary

SALAKAS

LLT:2012-7/21-200/AL

ARCHEOLOGIJA 

2012 07 16

Mykolas Michelbertas

Daujėnų pilkapynas

SantraukaSummary

DAUJĖNAI

LLT:2012-6/44-199/EL

ETNOLOGIJA 

2012 06 04

Rolandas Petkevičius

Nerviniai sutrikimai ir jų gydymas Užpalių apylinkių XX–XXI a. tradicinėje medicinoje

SantraukaSummary

UŽPALIAI

LLT:2012-5/67-198/HI

ISTORIJA

2012 05 02

Jonas Vėlyvis

Šiandienos socialinė padėtis ir galima perspektyva Europos Sąjungoje

SantraukaSummary

GELGAUDIŠKIS

LLT:2012-4/23-197/LI

KALBOTYRA

2012 04 18

Nerija Jodelienė

XX amžiaus pirmosios pusės Kriukų valsčiaus vietovardžių daryba

SantraukaSummary

KRIUKAI

LLT:2012-3/43-196/EL

ETNOLOGIJA

2012 03 26

Inga Nėnienė

Skaros ir skarelės: Panemunėlio apylinkių tradicijos ir mados

SantraukaSummary

PANEMUNĖLIS

LLT:2012-2/42-195/EL

ETNOLOGIJA

2012 02 29

Eligijus Juvencijus Morkūnas

Malūnai Panemunėlio apylinkėse tarpukaryje

SantraukaSummary

PANEMUNĖLIS

LLT:2012-1/41-194/EL

ETNOLOGIJA

2012 01 31

Elvyra Straševičienė

Prekymečiai – lokalinis krašto suklestėjimo variklis

SantraukaSummary

GRIŠKABŪDIS

2011 m. 

 

LLT:2011-12/40-193/EL

ETNOLOGIJA

2011 12 30

Žydrė Petrauskaitė

Griškabūdžio ir jo apylinkių medinių pastatų puošyba

SantraukaSummary

GRIŠKABŪDIS

LLT:2011-11/39-192/EL

ETNOLOGIJA

2011 11 30

Rimutė Garnevičiūtė

Laidotuvių papročiai Jūžintų apylinkėse (XX a. vidurys–XXI a. pradžia)

SantraukaSummary

JŪŽINTAI. RAGELIAI

LLT:2011-10/38-191/EL

ETNOLOGIJA

2011 10 26

Jolanta Zabulytė

Užpalių kryždirbystės paminklai

SantraukaSummary

UŽPALIAI

LLT:2011-9/37-190/GG

GEOGRAFIJA

2011 09 30

Aldona Baubinienė

Merkinės krašto upės, ežerai, šaltiniai

SantraukaSummary

MERKINĖ

LLT:2011-8/37-189/EL

ETNOLOGIJA

2011 08 30

Eligijus Juvencijus Morkūnas

Pašvitinio apylinkių malūnai XIX a.–XX a. pirmojoje pusėje

SantraukaSummary

PAŠVITINYS

LLT:2011-7/22-188/LI

KALBOTYRA

2011 07 04

Andželika Lapinskienė

Liaudies kalbos etiketas Rumšiškių miestelyje ir jo apylinkėse XX a. 3–10 dešimtmečiais

SantraukaSummary

RUMŠIŠKĖS

LLT:2011-6/36-187/EL

ETNOLOGIJA

2011 06 06

Janina Samulionytė

Pašvitinio apylinkių kulinarinis paveldas

SantraukaSummary

PAŠVITINYS

LLT:2011-5/36-186/BL

BIOLOGIJA

2011 05 02

Daiva Patalauskaitė

Panemunėlio apylinkių augalija

SantraukaSummary

PANEMUNĖLIS

LLT:2011-4/66-185/HI

ISTORIJA

2011 04 04

Marija Rupeikienė

Veprių krašto dvarų sodybų ir sakralinių pastatų architektūra

SantraukaSummary

VEPRIAI

LLT:2011-3/20-184/AL

ARCHEOLOGIJA

2011 03 07

Gintautas Zabiela

Veprių valsčiaus senovės bruožai

SantraukaSummary

VEPRIAI

LLT:2011-2/65-183/HI

ISTORIJA

2011 02 07

Povilas Spurgevičius

Upninkų šv. arkangelo Mykolo ir Veprių Švč. Mergelės Marijos Rožinio Karalienės bažnyčios: istorinė apžvalga ir meninis sprendimas

SantraukaSummary

VEPRIAI

LLT:2011-1/35-182/BL

BIOLOGIJA

2011 01 03

Daiva Patalauskaitė

Veprių apylinkių augalija

SantraukaSummary

VEPRIAI

2010 m. 

LLT:2010-44/64-181/HI

ISTORIJA

2010 12 06

Skirmantė Smilingytė-Žeimienė

Gardamo šv. Roko bažnyčia

SantraukaSummary

ŽEMAIČIŲ NAUMIESTIS

LLT:2010-43/63-180/HI ISTORIJA

2010 11 02

Dalia Vasiliūnienė

Žemaičių Naumiesčio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia: istorija ir architektūra

SantraukaSummary

ŽEMAIČIŲ NAUMIESTIS

LLT:2010-42/62-179/HI ISTORIJA

2010 10 18

Jūratė Vaškevičiūtė

Pogrindinės moksleivių organizacijos 1944–1953 m. Skaudvilės mokyklose

SantraukaSummary

SKAUDVILĖ

LLT:2010-41/61-178/HI ISTORIJA

2010 10 11

Raimonda Ragauskienė

Stakliškių istorinė raida iki XIX amžiaus

Santrauka / Summary

JIEZNAS. STAKLIŠKĖS

LLT:2010-40/35177/EL

ETNOLOGIJA

2010 10 04

Jolanta Zabulytė

Mediniai Jiezno apylinkių kryžiai

Santrauka / Summary

JIEZNAS. STAKLIŠKĖS

LLT:2010-39/34176/EL ETNOLOGIJA

2010 09 27

Eligijus Juvencijus Morkūnas

Malūnai Gruzdžių apylinkėse XIX a. – XX a. pirmojoje pusėje

Santrauka / Summary

GRUZDŽIAI

LLT:2010-38/33-175/EL ETNOLOGIJA

2010 09 20

Jonas Mardosa

Vaiguviškių talkos XX amžiaus pirmojoje pusėje

Santrauka / Summary

VAIGUVA 

LLT:2010-37/32-174/EL ETNOLOGIJA

2010 09 13

Virginija Kvasaitė

„Marijos Nekaltojo Prasidėjimo valandų“ giedojimo ypatumai Kartenos apylinkėse

Santrauka / Summary

KARTENA

LLT:2010-36/21-173/LI KALBOTYRA

2010 09 06

Reginos Venckutės

Būdingesnės Vaiguvos šnektos ypatybės

Santrauka / Summary

VAIGUVA

LLT:2010-35/31-172/EL ETNOLOGIJA

2010 08 30

Marija Rupeikienė

Gruzdžių valsčiaus sakralinių pastatų ir Gruzdžių dvaro sodybos architektūra

Santrauka / Summary

GRUZDŽIAI

LLT:2010-34/30-171/EL ETNOLOGIJA

2010 08 23

Skaidrė Urbonienė

Gruzdžių valsčiaus kryždirbystės tradicijų apžvalga: XIX a. pabaiga–XX a. pirmoji pusė

Santrauka / Summary

GRUZDŽIAI

LLT:2010-33/5-170/FL TAUTOSAKA

2010 08 16

Jūratė Šlekonytė

Mato Slančiausko Gruzdžių valsčiuje surinktos pasakojamosios tautosakos repertuaro ypatumai

Santrauka / Summary

GRUZDŽIAI

LLT:2010-32/20-169/LI KALBOTYRA

2010 08 09

Juozas Pabrėža

Gruzdžių apylinkių kalba

Santrauka / Summary

GRUZDŽIAI

LLT:2010-31/19-168/LI KALBOTYRA

2010 08 02

Marija Razmukaitė

Gruzdžių apylinkių vietovardžiai

Santrauka / Summary

GRUZDŽIAI

LLT:2010-30/18-167/LI KALBOTYRA

2010 07 26

Vitalija Maciejauskienė

Gruzdžių pavardės: istorija ir dabartis

Santrauka / Summary

GRUZDŽIAI

LLT:2010-29/17-166/LI KALBOTYRA

2010 07 19

 Vytautas Sirtautas   

Mikrotoponimai ir praeitis

Santrauka / Summary

GRUZDŽIAI

LLT:2010-28/60-165/HI ISTORIJA

2010 07 12

Jonas Drungilas

1639 m. Pašvitinio valdos inventorius

Santrauka / Summary

PAŠVITINYS

LLT:2010-27/59-164/HI ISTORIJA

2010 07 07

Regimanta Stankevičienė

Žemaičių Naumiesčio bažnyčios dailės paveldas

Santrauka / Summary

ŽEMAIČIŲ NAUMIESTIS

LLT:2010-26/19-163/AL ARCHEOLOGIJA

2010 06 28

Gintautas Zabiela

Juodupė – senųjų sėlių kraštas (regioninės proistorės bandymas)

Santrauka / Summary

JUODUPĖ. ONUŠKIS 

LLT:2010-25/3-162/SL SOCIOLOGIJA

2010 06 21

Irena Šutinienė

Adaptacija istorinių lūžių sąlygomis: sovietmečio pradžia ir pabaiga Panemunėlio žmonių autobiografiniuose pasakojimuose

Santrauka / Summary

PANEMUNĖLIS

LLT:2010-24/58-161/HI ISTORIJA

2010 06 14

Raimonda Ragauskienė

Istoriniai Stakliškių šaltiniai

SantraukaSummary

JIEZNAS. STAKLIŠKĖS

LLT:2010-23/57-160/HI ISTORIJA

2010 06 07

Povilas Šverebas

Skaudvilės buvusio valsčiaus katalikų bažnyčių varpinės ir varpai

SantraukaSummary

SKAUDVILĖ

LLT:2010-22/18-159/AL ARCHEOLOGIJA

2010 05 31

Gintautas Zabiela

Iš Endriejavo senovės

SantraukaSummary

ENDRIEJAVAS

LLT:2010-21/16-158/LI KALBOTYRA

2010 05 24

Algirdas Ruškys

Žmogaus pasaulio atspindžiai endriejaviškių šnektoje

SantraukaSummary

ENDRIEJAVAS

LLT:2010-20/56-157/HI ISTORIJA

2010 05 17

Tomas Petreikis

Endriejavo valstietiškoji knygos kultūra: XIX a. vidurys–1944 metai

SantraukaSummary

ENDRIEJAVAS

LLT:2010-19/29-156/EL ETNOLOGIJA

2010 05 10

Janina Morkūnienė

Amatai ir verslai Suvalkijos ekonominės raidos kontekste

SantraukaSummary

KAZLŲ RŪDA

LLT:2010-18/28-155/EL ETNOLOGIJA

2010 05 03

 Antanas Stravinskas 

Nuo plūgo iki kryžiaus. Geležinių kryžių puošybos tipologinės sąsajos

Santrauka Summary

GRIŠKABŪDIS

LLT:2010-17/27-154/EL ETNOLOGIJA

2010 04 26

Asta Venskienė

Fizinės išvaizdos estetiškumo suvokimas Kartenos valsčiuje XX a. pirmojoje pusėje

Santrauka / Summary

KARTENA

LLT:2010-16/26-153/EL ETNOLOGIJA

2010 04 19

Janina Morkūnienė

Zanavykų kinkomojo transporto savitumai

SantraukaSummary

GRIŠKABŪDIS

LLT:2010-15/25-152/EL ETNOLOGIJA

2010 04 12

Ilona Burinskaitė

Kartenos apylinkių koplytėlės

Santrauka / Summary

KARTENA

LLT:2010-14/34-151/GL GEOLOGIJA

2010 04 06

Aleksandras Šliaupa

Žagarės apylinkių žemės gelmių raida ir sandara

SantraukaSummary

ŽAGARĖ

LLT:2010-13/55-150/HI ISTORIJA

2010 03 29

Gabija Surdokaitė

Degučių bažnyčios liturginiai rūbai, indai ir kiti reikmenys

SantraukaSummary

ŽEMAIČIŲ NAUMIESTIS

LLT:2010-12/24-149/EL ETNOLOGIJA

2010 03 22

Irena Stonkuvienė

Dorinis vaikų auklėjimas šeimoje Griškabūdžio valsčiuje (XX a. pirmoji pusė)

Santrauka / Summary

GRIŠKABŪDIS

LLT:2010-11/23-148/EL ETNOLOGIJA

2010 03 15

Vingaudas Baltrušaitis

Zanavykų patalpų apšvietimo priemonės

SantraukaSummary

GRIŠKABŪDIS

LLT:2010-10/22-147/EL ETNOLOGIJA

2010 03 08

 Angelė Vyšniauskaitė 

Zanavykų kultūros ir charakterio bruožai

SantraukaSummary

GRIŠKABŪDIS

LLT:2010-9/54-146/HI ISTORIJA

2010 03 01

Bronius Deksnys

Senasis Onuškis, 400 metų vadintas Hanušiškiais

SantraukaSummary

JUODUPĖ. ONUŠKIS

LLT:2010-8/53-145/HI ISTORIJA

2010 02 22

Darius Juodis

Partizaninė kova Stakliškių valsčiuje 1944–1953 metais

SantraukaSummary

JIEZNAS. STAKLIŠKĖS

LLT:2010-7/52-144/HI ISTORIJA

2010 02 17

Vladas Terleckas

Permaininga kredito kooperacijos Plungėje istorija (1883–1949)

Santrauka Summary

PLUNGĖ

LLT:2010-6/17-143/AL ARCHEOLOGIJA

2010 02 08

Klaidas Perminas

Platelių ežero luotai – eksperimentinės archeologijos objektas

SantraukaSummary

PLATELIAI

LLT:2010-5/51-142/HI ISTORIJA

2010 02 01

Aleksandra Aleksandravičiūtė

Degučių Šv. Vincento Ferero bažnyčios dailės paveldas

SantraukaSummary

ŽEMAIČIŲ NAUMIESTIS

LLT:2010-4/50-141/HI ISTORIJA

2010 01 25

Vladas Terleckas

Kazlų Rūdos kredito kooperatyvai 1923–1949 metais

SantraukaSummary

KAZLŲ RŪDA

LLT:2010-3/49-140/HI ISTORIJA

2010 01 18

Vladas Terleckas

Panemunėlio kredito kooperacijos istorijos bruožai (1924–1949)

Santrauka Summary

PANEMUNĖLIS

LLT:2010-2/48-139/HI ISTORIJA

2010 01 11

Vladas Terleckas

Trumpa, bet turtinga Skaudvilės kredito kooperacijos istorija (1920–1949)

SantraukaSummary

SKAUDVILĖ

LLT:2010-1/47-138/HI ISTORIJA

2010 01 04

Vladas Terleckas

Gelgaudiškio kredito kooperatyvas 1927–1948 metais

SantraukaSummary

GELGAUDIŠKIS

2009 m.

LLT:2009-49/4-137/FL TAUTOSAKA

2009 12 28

Povilas Krikščiūnas

Keletas potėpių dainų portretui

SantraukaSummary

PANEMUNĖLIS

LLT:2009-48/46-136/HI ISTORIJA

2009 12 21

Gabija Surdokaitė

Degučių bažnyčios tapyba

SantraukaSummary

ŽEMAIČIŲ NAUMIESTIS

LLT:2009-47/21-135/EL ETNOLOGIJA

2009 12 14

Skaidrė Urbonienė

Gelgaudiškio apylinkių kryždirbystė: tradicijų pėdsakai

Santrauka / Summary

GELGAUDIŠKIS

LLT:2009-46/16-134/AL ARCHEOLOGIJA

2009 12 07

Gintautas Zabiela

Atkasta Kriaunų–Obelių apylinkių senovė

SantraukaSummary

OBELIAI. KRIAUNOS

LLT:2009-45/45-133/HI ISTORIJA

2009 11 30

Povilas Spurgevičius

Obelių šv. Onos bažnyčia: istorija ir menas

SantraukaSummary

OBELIAI. KRIAUNOS

LLT:2009-44/33-132/BL BIOLOGIJA

2009 11 23

Daiva Patalauskaitė

Obelių ir Kriaunų apylinkių augmenija

Santrauka  / Summary

OBELIAI. KRIAUNOS

LLT:2009-43/44-131/HI ISTORIJA

2009 11 16

Vytautas Lesčius

Nepriklausomybės kovos Giedraičių krašte 1918–1920 metais

SantraukaSummary

GIEDRAIČIAI

LLT:2009-42/15-130/AL ARCHEOLOGIJA

2009 11 09

Ernestas Vasiliauskas

Pašvitinio apylinkės III tūkst. pr. Kr.–XVIII a. (archeologijos duomenimis)

SantraukaSummary

PAŠVITINYS

LLT:2009-41/14-129/AL ARCHEOLOGIJA

2009 11 02

Algirdas Girininkas

Jiezno ir Stakliškių apylinkių priešistorė

SantraukaSummary

JIEZNAS. STAKLIŠKĖS

LLT:2009-40/13-128/AL ARCHEOLOGIJA

2009 10 26

Ilona Vaškevičiūtė

Žiemgališka Gruzdžių žemė

SantraukaSummary

GRUZDŽIAI I

LLT:2009-39/43-127/HI ISTORIJA

2009 10 19

Algimantas Miškinis

Gruzdžių istorinė urbanistinė raida

SantraukaSummary

GRUZDŽIAI I

LLT:2009-38/42-126/HI ISTORIJA

2009 10 12

Arūnas Gumuliauskas

Gruzdžių ir Šakynos MTS vaidmuo kaimo sovietizacijos procese

SantraukaSummary

GRUZDŽIAI I

LLT:2009-37/41-12/HI ISTORIJA

2009 10 05

Arūnas Gumuliauskas

Kolektyvizacija Gruzdžių valsčiuje

SantraukaSummary

GRUZDŽIAI I

LLT:2009-36/40-124/HI ISTORIJA

2009 09 28

Povilas Spurgevičius

Gruzdžių bažnyčia: istorija ir meninės vertybės

SantraukaSummary

GRUZDŽIAI I

LLT:2009-35/12-123/AL ARCHEOLOGIJA

2009 09 21

Birutė Salatkienė

Valdomų kapinynas

SantraukaSummary

GRUZDŽIAI I

LLT:2009-34/39-122/HI ISTORIJA

2009 09 14

Edmundas Rimša

Šakynos ir Gruzdžių herbai

SantraukaSummary

GRUZDŽIAI I

LLT:2009-33/38-121/HI ISTORIJA

2009 09 07

Aurelija Malinauskaitė

Partizaninis judėjimas Gruzdžių krašte 1944–1953  

SantraukaSummary

GRUZDŽIAI I

LLT:2009-32/37-120/HI ISTORIJA

2009 08 31

Povilas Spurgevičius

Šiupylių, arba Zamūšės, bažnyčios ir parapijos istorijos bruožai

Santrauka  / Summary

GRUZDŽIAI I

LLT:2009-31/36-119/HI ISTORIJA

2009 08 24

Vidmantas Daugirdas

Gruzdžių valsčiaus ir jo gyventojų raida

Santrauka  / Summary

GRUZDŽIAI I

LLT:2009-30/11-118/AL ARCHEOLOGIJA

2009 08 17

Ilona Vaškevičiūtė

Mažeikių kapinynas

SantraukaSummary

GRUZDŽIAI I

LLT:2009-29/15-117/LI KALBOTYRA

2009 08 10

Aurelija Gritėnienė

Augalų pavadinimai Panemunėlio šnektoje

SantraukaSummary

PANEMUNĖLIS

LLT:2009-28/32-116/GG GEOGRAFIJA

2009 08 03

Aldona Baubinienė

Merkio ir jo intakų senvagės

SantraukaSummary

VALKININKAI 

LLT:2009-27/3-115/FL TAUTOSAKA

2009 07 27

Daiva Vyčinienė

Gelvonų krašto dainuojamosios tradicijos ypatumai

Santrauka / Summary

GELVONAI 

LLT:2009-26/14-114/LI KALBOTYRA

2009 07 20

Kazys Morkūnas

Gelvonų šnekta

SantraukaSummary

GELVONAI

LLT:2009-25/13-113/LI KALBOTYRA

2009 07 13

Marija Razmukaitė

Baisogalos valsčiaus gyvenamųjų vietų vardai

SantraukaSummary

BAISOGALA 

LLT:2009-24/12-112/LI KALBOTYRA

2009 07 07

Aurelija Gritėnienė

Liaudiški augalų vardai Baisogalos šnektoje

SantraukaSummary

BAISOGALA

LLT:2009-23/11-111/LI KALBOTYRA

2009 06 29

Laimutis Bilkis

Baisogalos valsčiaus vandenvardžiai

SantraukaSummary

BAISOGALA

LLT:2009-22/31-110/GL GEOLOGIJA

2009 06 22

Algirdas Gaigalas

Baisogalos moreninė lyguma

Santrauka  / Summary

BAISOGALA

LLT:2009-21/35-109/HI ISTORIJA

2009 06 15

Edmundas Rimša

Baisogalos herbas

SantraukaSummary

BAISOGALA

LLT:2009-20/34-108/HI ISTORIJA

2009 06 08

Regina Laukaitytė

Valkininkų stačiatikiai

SantraukaSummary

VALKININKAI 

LLT:2009-19/20-107/EL ETNOLOGIJA

2009 06 01

Jolanta Stupelytė

Liaudies pamaldumo praktikos prie Gelvonų akmens su Marijos pėda ir Liukonių kryžiaus

SantraukaSummary

GELVONAI

LLT:2009-18/33-106/HI ISTORIJA

2009 05 25

Povilas Spurgevičius

Gelvonų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia ir pranciškonų vienuolynas

Santrauka  / Summary

GELVONAI

LLT:2009-17/10-105/LI KALBOTYRA

2009 05 18

Kazys Morkūnas

Gelvonų krašto žemės kalba

SantraukaSummary

GELVONAI

LLT:2009-16/9-104/LI KALBOTYRA

2009 05 11

Kazys Morkūnas

Bagaslaviškio šnekta Ignui Šeiniui: gimtoji ar gimtinės

SantraukaSummary

GELVONAI

LLT:2009-15/30-103/BL BIOLOGIJA

2009 05 04

Diana Raudonienė,
Darius Raudonius 

Endriejavo apylinkių miškų ir pelkių augalija

SantraukaSummary 

ENDRIEJAVAS

LLT:2009-14/29-102/BL BIOLOGIJA

2009 04 27

Gražina Adamonytė

Gojaus miško gleivainiai

Santrauka / Summary 

JIEZNAS. STAKLIŠKĖS

LLT:2009-13/8-101/LI KALBOTYRA

2009 04 20

Rima Bacevičiūtė

Gelgaudiškinių šnekta

SantraukaSummary

GELGAUDIŠKIS

LLT:2009-12/7-100/LI KALBOTYRA

2009 04 14

Laimutis Bilkis

Panemunėlio vandenvardžiai

Santrauka / Summary

PANEMUNĖLIS

LLT:2009-11/28-99/BL BIOLOGIJA

2009 04 06

Aušra Treigienė,
Svetlana Markovskaja

Gojaus miško sausumos ir vandens mažieji grybai

Santrauka / Summary

JIEZNAS. STAKLIŠKĖS

LLT:2009-10/27-98/BL BIOLOGIJA

2009 03 30

Vytautas Valenta

Kartenos miesto žaliasis rūbas

Santrauka / Summary

KARTENA

LLT:2009-9/32-97/HI ISTORIJA

2009 03 23

Aivas Ragauskas

Zamūšės (Šiupylių) parapijos 1623 m. steigimo ir 1788 m. inventoriaus dokumentai

SantraukaSummary

GRUZDŽIAI I

LLT:2009-8/6-96/LI KALBOTYRA

2009 03 16

Aldonas Pupkis

Kazlų Rūdos šnekta ir jos ypatybės

SantraukaSummary

KAZLŲ RŪDA

LLT:2009-7/10-95/AL ARCHEOLOGIJA

2009 03 09

Gintautas Zabiela

Norkūnų piliakalniai

SantraukaSummary

BALBIERIŠKIS 

LLT:2009-6/26-94/GL GEOLOGIJA

2009 03 02

Aleksandras Šliaupa

Vaiguvos valsčiaus žemės gelmių sandara

SantraukaSummary

VAIGUVA

LT:/2009-5/5-93/LI KALBOTYRA

2009 02 23

Ona Aleknavičienė

Kazlų Rūdos ir jos apylinkių gyventojų pravardės

SantraukaSummary 

KAZLŲ RŪDA

LLT:2009-4/25-92/BL BIOLOGIJA

2009 02 17

Jurgis Stašaitis,
Žydrūnas Preikša

Jiezno apylinkių paukščiai ir jų gyvenamoji aplinka

Santrauka / Summary

JIEZNAS. STAKLIŠKĖS

LLT:2009-3/19-91/EL ETNOLOGIJA

2009 02 09

Veronika Lileikienė

Plungės ir Kantaučių Lurdai

SantraukaSummary

PLUNGĖ 

LLT:2009-2/31-90/HI ISTORIJA

2009 02 02

Adam Stankevič

XIX a. istorijos mylėtojas Vincentas Daugėla Narbutas

Santrauka Summary

GELVONAI

LLT:2009-1/9-89/AL ARCHEOLOGIJA

2009 01 26

Manvydas Vitkūnas

Gelvonų apylinkių archeologiniai paminklai

Santrauka Summary

GELVONAI

2008 m. 

LLT:2008-11/30-88/HI ISTORIJA

2008 10 21

Mindaugas Pocius

Antisovietinis ginkluotas pasipriešinimas Valkininkų krašte 1944–1949 metais  

VALKININKAI 

LLT:2008-10/8-87/AL ARCHEOLOGIJA

2008 10 21

Mykolas Michelbertas

Vaiguvos apylinkių proistorė

Santrauka Summary

VAIGUVA 

LLT:2008-9/2-86/FL TAUTOSAKA

2008 10 13

Jūratė Šlekonytė

Baisogalos apylinkių pasakojamosios tautosakos bruožai

Santrauka / Summary

BAISOGALA

LLT:2008-8/24-85/BL BIOLOGIJA

2008 10 13

Jurga Motiejūnaitė

Gojaus miško kerpės ir su jomis susiję grybai

Santrauka / Summary

JIEZNAS. STAKLIŠKĖS

LLT:2008-7/4-84/LI KALBOTYRA

2008 10 13

Marija Razmukaitė

Jiezno valsčiaus gyvenamųjų vietų vardų kilmė ir daryba

Santrauka / Summary

JIEZNAS. STAKLIŠKĖS

LLT:2008-6/3-83/LI KALBOTYRA

2008 10 13

Marija Razmukaitė

Stakliškių valsčiaus gyvenamųjų vietų vardų kilmė ir daryba

Santrauka / Summary

JIEZNAS. STAKLIŠKĖS

LLT:2008-5/2-82/LI KALBOTYRA

2008 10 13

Kazys Morkūnas

Jiezno šnekta

JIEZNAS. STAKLIŠKĖS

LLT:2008-4/1-81/LI KALBOTYRA

2008 08 19

Aušra Kaikarytė

Kriukų šnekta  

Santrauka / Summary

KRIUKAI 

LLT:2008-3/23-80/BL BIOLOGIJA

2008 07 31

Daiva Patalauskaitė

Jiezno apylinkių augmenija

Santrauka / Summary

JIEZNAS. STAKLIŠKĖS

LLT:2008-2/18-79/EL ETNOLOGIJA

2008 07 30

Danguolė Svidinskaitė

Religinės tapatybės formavimas: atvejis Laukuvos parapijoje

Summary

LAUKUVA II

LLT:2008-1/29-78/HI ISTORIJA

2008 07 30

Gita Kanišauskaitė, 
Jonas Drungilas

Prelatas Antanas Kaributas Skinderis iš Požerės

Summary

LAUKUVA II

2007 m.77

LLT:2007-55/17-77/EL ETNOLOGIJA

2007 09 06

Julius Vainorius

Papilės krašto vandens malūnai

Summary

PAPILĖ II, III

LLT:2007-54/16-76/EL ETNOLOGIJA

2007 09 06

Asta Venskienė

Moteriško grožio idealas ir jo kūrimas

Summary

PAPILĖ II, III

LLT:2007-53/15-75/EL ETNOLOGIJA

2007 09 06

Rasa Račiūnaitė-Paužuolienė

XIX a. pabaigos – XXI a. pradžios gyvenimo ciklo papročiai

Summary

PAPILĖ II, III

LLT:2007-52/14-74/EL ETNOLOGIJA

2007 09 06

Virginija Jurėnienė

Papilės apylinkės kapinės

Summary

PAPILĖ II, III

LLT:2007-51/13-73/EL ETNOLOGIJA

2007 09 06

Žilvytis Šaknys

Jaunystė Šiaurės Lietuvos kaime

Summary

PAPILĖ II, III

LLT:2007-50/28-72/HI ISTORIJA

2007 09 06

Izraelis Lempertas

Kalbininkas, žodynininkas Chackelis Lemchenas

Summary

PAPILĖ II, III

LLT:2007-49/27-71/HI ISTORIJA 

2007 09 06

Jonas Balčius

Simonas Daukantas – lietuvių tautinio ir dorovinio identiteto puoselėtojas

Summary

PAPILĖ II, III

LLT:2007-48/26-70/HI ISTORIJA

2007 09 06

Vaida Ščiglienė

Paragių dvaro savininkas dailininkas Nikodemas Erazmas Ivanauskas

Summary

PAPILĖ II, III

LLT:2007-47/25-69/HI ISTORIJA

2007 09 06

Rita Regina Trimonienė

išvertė tekstą iš senosios lenkų kalbos į lietuvių kalbą ir parašė įvadą 

1662 metų Papilės miestelio bei valsčiaus inventorius

Summary

PAPILĖ II, III

LLT:2007-46/24-68/HI ISTORIJA

2007 09 06

Alfredas Rukšėnas

Papilės valsčius pirmaisiais vokiečių okupacijos 1941-ųjų metų mėnesiais

Summary

PAPILĖ II, III

LLT:2007-45/2-67/SL SOCIOLOGIJA

2007 09 05

Antanas Čiužas

Laukuvos gimnazija: vertybių paieškos sociologiniu požiūriu

Summary

LAUKUVA I

LLT:2007-44/1-66/SL SOCIOLOGIJA

2007 09 05

Valentina Ratkevičienė

Laukuvos ūkininkų gyvenimo ir veiklos sąlygos

Summary

LAUKUVA I

LLT:2007-43/23-65/HI ISTORIJA

2007 09 05

Vytenis Almonaitis

Laukuvos apylinkės kryžiuočių karo kelių aprašymų duomenimis

Summary

LAUKUVA I

LLT:2007-42/22-64/HI ISTORIJA

2007 09 05

Romas Batūra

Laukuvos žemė Medvėgalio prieigų gynyboje XIV amžiuje 

Summary

LAUKUVA I

LLT:2007-41/21-63/HI ISTORIJA

2007 09 05

Jonas Drungilas

Laukuvos apylinkių bajorija XVI–XVIII amžiuje

Summary

LAUKUVA I

LLT:2007-40/20-62/HI ISTORIJA

2007 09 05

Dalia Klajumienė

Laukuvos ir Požerės bažnyčių interjerų dekoro paveldas

Summary

LAUKUVA I

LLT:2007-39/19-61/HI ISTORIJA

2007 09 05

Vilma Karvelytė-Balbierienė

Laukuvos miestelio ir Juodainių gyvenvietės architektūros kultūrologiniai tyrimai 

Summary

LAUKUVA I

LLT:2007-38/18-60/HI ISTORIJA

2007 09 05

Stanislovas Buchaveckas

Laukuvos gimnazija 1943–1944 metais 

Summary

LAUKUVA I

LLT:2007-37/12-59/EL ETNOLOGIJA

2007 08 28

Irena Regina Merkienė

Gyvulių ūkis. Lokalinės kultūros universalumas ir savitumas

Summary

MUSNINKAI. KERNAVĖ. ČIOBIŠKIS

LLT:2007-36/11-58/EL ETNOLOGIJA

2007 08 28

Inga Nėnienė

Skaros ir skarelės moterų gyvenime (XX amžius)

Summary

MUSNINKAI. KERNAVĖ. ČIOBIŠKIS

LLT:2007-35/17-57/HI ISTORIJA

2007 08 28

Edvardas Gudavičius

Kernavės žemė ir valsčius iki 1564–1566 metų administracinės reformos

Summary

MUSNINKAI. KERNAVĖ. ČIOBIŠKIS

LLT:2007-34/16-56/HI ISTORIJA

2007 08 28

Vytautas Merkys

Lietuvių kalbos vartojimo bažnyčioje ir lietuviškos spaudos plitimo sąsajos 1870–1914 metais

Summary

MUSNINKAI. KERNAVĖ. ČIOBIŠKIS

LLT:2007-33/15-55/HI ISTORIJA

2007 08 28

Stanislovas Buchaveckas

Musninkų valsčius nacių okupacijos metais

Summary

MUSNINKAI. KERNAVĖ. ČIOBIŠKIS

LLT:2007-32/14-54/HI ISTORIJA

2007 08 28

Stanislovas Buchaveckas

Musninkų valsčiaus mokyklos 1939–1944 metais

Summary

MUSNINKAI. KERNAVĖ. ČIOBIŠKIS

LLT:2007-31/13-53/HI ISTORIJA

2007 08 28

Vytautas Merkys

Simono Daukanto globėjas kun. Ignotas Vaišvila

Summary

PAPILĖ I

LLT:2007-30/12-52/HI ISTORIJA

2007 08 28

Vincas Ruzas

Simono Daukanto indėlis į lietuvišką numizmatiką

Summary

PAPILĖ I

LLT:2007-29/11-51/HI ISTORIJA

2007 08 28

Vincas Ruzas

Simonui Daukantui skirti medaliai  

Summary

PAPILĖ I

LLT:2007-28/10-50/HI ISTORIJA

2007 08 28

Rita Regina Trimonienė

Papilės istorija nuo XIII iki XVI amžiaus

Summary

PAPILĖ I

LLT:2007-27/9-49/HI ISTORIJA

2007 08 28

Jonas Sireika

Papilės valsčiaus administracinė ir politinė raida 1918–1940 metais

Summary

PAPILĖ I

LLT:2007-26/8-48/HI ISTORIJA

2007 08 28

Ričardas Čepas

Papilės valsčiaus savivaldybė 1918–1940 metais

Summary

PAPILĖ I

LLT:2007-25/7-47/HI ISTORIJA

2007 08 28

Irena Šutinienė

Žydai ir holokaustas Papilės gyventojų atmintyje

Summary

PAPILĖ I

LLT:2007-24/6-46/HI ISTORIJA

2007 08 28

Jonas Milius

Papilės valsčiaus kaimų ūkio ir kraštovaizdžio kaita XX amžiuje

Summary

PAPILĖ I

LLT:2007-23/10-45/EL ETNOLOGIJA

2007 08 28

Inga Nėnienė

Didžiosios skaros lokalinėje tradicijoje

Summary

TAURAGNAI

LLT:2007-22/9-44/EL ETNOLOGIJA

2007 08 24

Adelė Vaidelienė

Kvėdarnos valsčiaus vandens malūnai ir tvenkiniai

Summary

KVĖDARNA 

LLT:2007-21/8-43/EL ETNOLOGIJA

2007 08 24

Janina Morkūnienė

Odų ir kailių naminio išdirbimo lokaliniai tapatumai  

Summary

KVĖDARNA

LLT:2007-20/7-42/EL ETNOLOGIJA

2007 08 24

Janina Morkūnienė

Kinkomasis transportas valstiečių ūkinėje veikloje

Summary

KVĖDARNA

LLT:2007-19/5-41/HI ISTORIJA

2007 08 24

Vida Girininkienė

Paragaudžio dvaro savininkas Antanas Montvila

Summary

KVĖDARNA

LLT:2007-18/1-40/FL TAUTOSAKA

2007 08 21

Tekstą parengė Kazys Morkūnas, įvadą parašė Vida Girininkienė

Lietuviškos pasakos, 1885 m. užrašytos Jurgio Mačiulio

Summary

SEREDŽIUS

LLT:2007-17/6-39/EL ETNOLOGIJA

2007 08 21

Irena Regina Merkienė

Asmeniškai išgyventas etninis kultūrinis tapatumas naratyve: Pranas Virakas apie Seredžiaus apylinkes (XIX a. pabaiga – XX a. 6-asis dešimtmetis)

Summary

SEREDŽIUS 

LLT:2007-16/5-38/EL ETNOLOGIJA

2007 08 21

Laura Piškinaitė-Kazlauskienė

Žvejyba Nemune tarp Kauno ir Smalininkų

Summary

SEREDŽIUS

LLT:2007-15/4-37/EL ETNOLOGIJA

2007 08 21

Inga Nėnienė

Seredžiaus krašto moterų drobulės ir skepetos

Summary

SEREDŽIUS

LLT:2007-14/3-36/EL ETNOLOGIJA

2007 08 21

Dovilė Kulakauskienė

Kaip Seredžiaus krašto vaikai naudoja elementariąją magiją

Summary

SEREDŽIUS

LLT:2007-13/2-35/EL ETNOLOGIJA

2007 08 21

Aušra Simoniukštytė

Seredžiaus romai

Summary

SEREDŽIUS

LLT:2007-12/1-34/EL ETNOLOGIJA

2007 08 21

Eligijus Juvencijus Morkūnas

Vandens malūnai  

Summary

SEREDŽIUS

LLT:2007-11/4-33/HI ISTORIJA

2007 08 21

Vytautas Kubilius

Stasys Santvaras  

Summary

SEREDŽIUS

LLT:2007-10/3-32/HI ISTORIJA

2007 08 21

Romas Batūra

Pieštvės pilis Lietuvos gynyboje. Legendinės Lietuvos pradžios pilis

Summary

SEREDŽIUS

LLT:2007-9/2-31/HI ISTORIJA

2007 08 21

Vytenis Almonaitis

Vokiečių ordino Dubysos pilis

Summary

SEREDŽIUS

LLT:2007-8/1-30/HI ISTORIJA

2007 08 21

Povilas Spurgevičius

Seredžiaus bažnyčios istorija

Summary

SEREDŽIUS

LLT:2007-7/7-29/AL ARCHEOLOGIJA

2007 04 04

Julius Kanarskas

Kartenos apylinkių proistorė

Summary

KARTENA

LLT:2007-6/6-28/AL ARCHEOLOGIJA

2007 04 04

Manvydas Vitkūnas

Kernavės miestas XIII-XIV amžiuje

Summary

MUSNINKAI. KERNAVĖ. ČIOBIŠKIS

LLT:2007-5/5-27/AL ARCHEOLOGIJA

2007 04 04

Vykintas Vaitkevičius

Laukuvos šventvietės

Summary

LAUKUVA I

LLT:2007-4/4-26/AL ARCHEOLOGIJA

2007 04 04

Birutė Salatkienė

Papilės archeologijos paminklai ir jų tyrinėjimai

Summary

PAPILĖ I

LLT:2007-3/3-25/AL ARCHEOLOGIJA

2007 04 04

Mykolas Michelbertas

Seniausia Kvėdarnos praeitis

Summary

KVĖDARNA

LLT:2007-2/2-24/AL ARCHEOLOGIJA

2007 04 04

Linas Kvizikevičius

Seredžius archeologijos šaltinių duomenimis

Summary

SEREDŽIUS

LLT:2007-1/1-23/AL ARCHEOLOGIJA

2007 04 04

Vykintas Vaitkevičius

Dubysos žemupio šventvietės

Summary

SEREDŽIUS

2006 m.

LLT:2006-22/22-22/GL GEOLOGIJA

2006 11 21

Valentinas Baltrūnas
Bronislavas Karmaza

Gelvonų apylinkių paleogeografija, geomorfologija ir geopaveldas

Summary

GELVONAI

LLT:2006-21/21-21/GL GEOLOGIJA

2006 11 21

Valentinas Baltrūnas
Bronislavas Karmaza

Gelvonų apylinkių žemės gelmių sandara, raida ir ištekliai

Summary

GELVONAI

LLT:2006-20/20-20/GL GEOLOGIJA

2006 11 21

Algirdas Gaigalas

Gelvonų apylinkių kvartero nuogulų danga ir būdingieji rieduliai

Summary

GELVONAI

LLT:2006-19/19-19/GL GEOLOGIJA

2006 11 21

Algirdas Gaigalas

Gelvonų bažnyčios architektūrinė petrografija

Summary

GELVONAI

LLT:2006-18/18-18/GL GEOLOGIJA

2006 11 21

Jevlampijus Laškovas
Antanas Ražinskas

Juodupės–Onuškio krašto žemės gelmių sandara ir Tumasonių magnetinė anomalija  

Summary

JUODUPĖ. ONUŠKIS

LLT:2006-17/17-17/GL GEOLOGIJA

2006 11 21

Algirdas Gaigalas

Minijos ir Alanto atodangos

Summary

KARTENA

LLT:2006-16/16-16/GL GEOLOGIJA

2006 11 21

Valentinas Baltrūnas
Violeta Pukelytė

Kartenos apylinkių geologija ir paleogeografija

Summary

KARTENA

LLT:2006-15/15-15/GL GEOLOGIJA

2006 11 21

Algirdas Gaigalas

Tauragnų žemės gelmės  

Summary

TAURAGNAI 

LLT:2006-14/14-14/GL GEOLOGIJA

2006 11 21

Algirdas Gaigalas

Papilės geologinė ir geomorfologinė aplinka

Summary

PAPILĖ I

LLT:2006-13/13-13/GL GEOLOGIJA

2006 11 21

Algirdas Gaigalas

Akmens kirvių ir kirvukų, saugomų Papilėje, petrografinė sudėtis

Summary

PAPILĖ I

LLT:2006-12/12-12/GL GEOLOGIJA

2006 11 21

Zigmas Malinauskas

Buvusio Kvėdarnos valsčiaus žemės gelmių sandara ir raida

Summary

KVĖDARNA

LLT:2006-11/11-11/GL GEOLOGIJA

2006 11 21

Algirdas Gaigalas

Seredžiaus geologinis pagrindas

Summary

SEREDŽIUS

LLT:2006-10/10-10/GG GEOGRAFIJA

2006 11 21

Donatas Perkauskas

Oro baseino taršos aspektai

Summary

GELGAUDIŠKIS 

LLT:2006-9/9-9/GG GEOGRAFIJA

2006 11 21

Merūnas Lankelis
Ramunė Urbonienė

Plungės apylinkių gamtinės ir rekreacinės teritorijos

Summary

PLUNGĖ 

LLT:2006-8/8-8/GG GEOGRAFIJA

2006 11 21

Rimvydas Kunskas

Kazlų Rūdos smėlynų kraštovės kilmė ir sandara  

Summary

KAZLŲ RŪDA

LLT:2006-7/7-7/GG GEOGRAFIJA

2006 11 21

Filomena Kavoliutė

Kartenos apylinkių kraštovaizdis XX amžiuje  

Summary

KARTENA

LLT:2006-6/6-6/GG GEOGRAFIJA

2006 11 21

Filomena Kavoliutė

Laukuvos apylinkių kultūrinio kraštovaizdžio raida

Summary

LAUKUVA I

LLT:2006-5/5-5/GG GEOGRAFIJA

2006 11 21

Jonas Milius
Jolita Lukštaitė

Tauragnų apylinkių žemėvaldos ir žemėnaudos kaita XX amžiuje

Summary

TAURAGNAI

LLT:2006-4/4-4/BL BIOLOGIJA

2006 11 21

Vitas Stanevičius

Iš didžiojo paukščių būrio

Summary

GELGAUDIŠKIS

LLT:2006-3/3-3/BL BIOLOGIJA

2006 11 21

Jonas Šedys

Sodybų želdiniai, sodai, gamtos dovanos Rokiškio krašto šiaurėje

Summary

JUODUPĖ. ONUŠKIS 

LLT:2006-2/2-2/BL BIOLOGIJA

2006 11 21

Živilė Lazdauskaitė

Tauragnų krašto augmenijos ypatumai

Summary

TAURAGNAI 

LLT:2006-1/1-1/BL BIOLOGIJA

2006 11 21

Ričardas Kazlauskas

Seredžiaus apylinkių drugiai  

Summary

SEREDŽIUS